Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Yenilikçi denetim metodolojilerini ve yaklaşımlarını vermiş olduğumuz bağımsız denetim hizmetleri kapsamında etkin bir şekilde uyguluyoruz.

Yenilikçi denetim yaklaşımlarını bağımsız denetim hizmetleri çalışmalarımızda uyguluyoruz

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan uluslararası finansal krizler ve muhasebe ve finansal raporlamada yapılan usulsüzlüklerin ardından, bağımsız denetimin değerinin dönüşümlü bir değişimin zirvesinde olduğuna inanıyoruz.

Finansal duruma ilişkin bilginin kamuya ve yatırımcılara doğru ve güvenilir şekilde aktarılması ise işletmelerin bağımsız denetime tabi tutulması ile sağlanmaktadır. Pay sahipleri bağımsız denetçi raporlarından daha fazla şeffaflık beklemektedirler. Bizler de bu doğrultuda çalışma şekillerimizi buna göre değiştiriyoruz. Paydaşların bu taleplerini dikkate alıyor ve Veri Analitiği ile denetimi daha koordine hale getirmeye çalışıyor ve yaptığımız işin kalitesini artırmamızı sağlayan yeni süreçleri çalışmalarımıza entegre ediyoruz.

Yatırımcının güvenini sağlamak için bağımsız denetimi kaliteli olarak yapılmış finansal tablolar çok önemlidir. KPMG olarak kamu yararı önceliğimizdir. Yenilikçi denetim metodolojilerini ve yaklaşımlarını vermiş olduğumuz bağımsız denetim hizmetleri kapsamında etkin bir şekilde çalışmalarımızda uyguluyoruz.

  • Türkiye Denetim Standartlarına göre; 6102 no’lu Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) yada Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı’na (“BOBİ FRS”) göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi
  • Türkiye Denetim Standartlarına göre; SPK (Borsa İstanbul’da işlem gören veya halka arz planlayan şirketler için), Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), Hazine Müsteşarlığı (HM) veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’ya tabi şirketlerin kapsama göre TMS veya BOBİ FRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi
  • Uluslararası Denetim Standartlarına göre; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi
  • Sarbanes-Oxley yasasına tabi olan şirketler için bağımsız denetim hizmetleri

Bize ulaşın