Denetim ve Güvence Hizmetleri

Denetim ve Güvence Hizmetleri

KPMG Türkiye olarak amacımız insana güven, topluma şeffaflık, ekonomiye güç sağlamaktır.

Amacımız insana güven, topluma şeffaflık, ekonomiye güç sağlamaktır.

Günümüzde işletmelerin finansal durumuna ilişkin güvenilir bilginin önemi daha da artmıştır. Finansal duruma ilişkin bilginin kamuya ve yatırımcılara doğru ve güvenilir şekilde aktarılması ise işletmelerin bağımsız denetime tabi tutulması ile sağlanmaktadır. Paydaşların şirket ile ilgili kararlarında girdi olarak kullandıkları temel bilgi kaynağı şirketlerin denetlenmiş finansal raporlarıdır. KPMG olarak, bilgi sağlayıcılar ve bu bilginin kullanıcıları arasında güvenilir bir köprü olma rolünü yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. KPMG Denetim ve Güvence Hizmetleri bölümü olarak daha etkin denetim kanıtları oluşturmak ve derinlemesine bilgi edinmek için güçlü Veri Analitiği rutinleri uygulayarak sermaye piyasalarına ve topluma daha iyi hizmet vermek için yeniliklere ayak uydurmaktayız.

Şirketimiz KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından ‘Bağımsız Denetim Kuruluşu’ olarak yetkilendirilmiştir ve “KAYİK Dahil Bağımsız Denetim” yapmaya yetkilidir.

Şirketimiz ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Finansal denetim, Bilgi Sistemleri Denetimi ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarında denetim yapmaya yetkilendirilmiştir.

Başlıca denetim ve güvence hizmetlerimiz:

 

Bize ulaşın