TFRS / UFRS 9 - Finansal Araçlar

TFRS / UFRS 9 - Finansal Araçlar

TFRS / UFRS 9 finansal araçlar ile ilgili görüş ve yayınlarımız

TFRS / UFRS 9 finansal araçlar ile ilgili görüş ve yayınlarımız

UFRS 9 Finansal Araçlar standardı, finansal araçların muhasebeleştirilmesinde temel değişiklikler getirmekle birlikte 1 Ocak 2018’den itibaren UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerini almıştır.

Artık yeni standart yürürlükte olduğu için, yayınlarımız yeni gereklilikleri anlamanıza ve şirketinizin yeni standarda nasıl geçiş yapabileceğine karar vermenize yardımcı olacaktır. Makro riskten korunma ve özkaynak özelliklerine sahip finansal araçlar gibi finansal araçların muhasebesini etkileyen diğer yeni gelişmelerle de ilgilenmekteyiz.

Bu sayfadaki dökümanlara ek olarak, “Bankalar için UFRS’ler ” sayfamız UFRS 9'a geçiş yapmak isteyen ve bankaları etkileyen diğer muhasebe konularından haberdar olmak isteyen bankalar için oldukça yararlı olacaktır.

Bize ulaşın