Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Hizmetleri (IRM)

Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Hizmetleri (IRM)

Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Hizmetleriyle standartlarla uyumlu yapının sürdürülebilirliği, süreç risklerinin tespit edilmesi ve önlemlerin alınması

Bilgi sistemleri risk yönetimi hizmetleri ile mevzuat ve standartlara uyum

Finansal ve reel sektörde faaliyet göstermekte olan kuruluşlar, artan talepleri karşılamayı ve bu talepler için yeterli kaynak sağlayarak paydaşlarına değer katmayı hedeflemektedir. Öte yandan, kuruluşların teknolojiye yaptığı yatırımlar arttıkça, teknoloji kaynaklı risklerin kontrol altına alınması ve kayıpların önlenebilmesi amacıyla güvence sağlanması yönünde gereksinimler de artmaktadır. Bilgi teknolojileri kaynaklı risklerin doğru şekilde yönetilmesi, sadece şirket yönetimi ve müşteriler için değil; aynı zamanda ortaklar, yatırımcılar ve ülke ekonomisi açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Kuruluşların paydaşlarına değer katabilmesinin yolu; süreçlerini etkin ve verimli bir biçimde destekleyebilecek nitelikte güçlü bir bilgi sistemleri altyapısını işletmelerinden ve bu altyapıyı rekabet avantajına dönüştürebilecek şekilde geliştirebilmelerinden geçmektedir

KPMG, Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Hizmetleri mevzuat ve standartlarla uyumlu bir yapının sürdürülebilir kılınması, süreç ve sistemlerde yer alan risklerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için kuruluşunuza destek olmaktadır.

 

Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Hizmetleri (PDF 1.8MB)

Bize ulaşın