Kamu Gözetimi Kurumu (“KGK”) tarafından uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları yayımlamaktadır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“IASB”) tarafından 2001 yılından sonra yayımlanan uluslararası muhasebe standartları, “IAS/UMS” (International Accounting Standard/Uluslararası Muhasebe Standardı) yerine “IFRS/UFRS” (International Financial Reporting Standards – Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) adını almıştır. IASB ile yapılan lisans anlaşması çerçevesinde TMS’ler IAS’lerin; TFRS’ler ise IFRS’lerin birebir Türkçe çevirilerini ifade etmektedir. Dolayısıyla TMS’ler ve TFRS’ler arasında bağlayıcılık açısından bir farklılık bulunmamaktadır.

TMS/TFRS Yorumları ise, IFRS Vakfı bünyesinde yer alan IFRS Yorumlama Komitesi (IFRS Interpretations Committee-IFRIC) tarafından oluşturulan ve IASB tarafından uygun görülüp yayımlanan Yorumların birebir Türkçe tercümeleridir.

Türkiye Muhasebe Standartları, TMS’ler, TFRS, BOBİ FRS ve Kurulun almış olduğu diğer karar ve düzenlemeleri içermektedir.

Tüm standartlara buradan ulaşabilirsiniz

tfrs

Bize ulaşın