Ehtiram İsmayilov

Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

KPMG Türkiye’ye 2006 yılında katılmıştır ve 10 yıl üzeri KPMG denetim tecrübesine sahiptir. KPMG Türkiye bünyesinde gerçekleştirilen COBIT, ITIL, BS25999, CMMI, SoX, ISO gibi küresel çerçeveler ve standartlar doğrultusunda yapılan mevcut durum analizleri, dizayn ve uygulamaya alma başlıklarına odaklanan denetim, danışmanlık ve destek hizmetleri projelerinde proje yöneticisi olarak görev almaktadır. 2006 senesinden beri BDDK adına yapılan bilgi sistemleri denetimlerinde hem süreç, hem bilgi sistemleri konu başlıklarında aktif rol almaktadır. BDDK mevzuatı kapsamında ödeme ve e-para kuruluşlarında ön denetim, süreç iyileştirme ve denetim faaliyetlerinde yer almaktadır. Ödeme kuruluşları şirket kuruluşları ve lisans alım süreçleri konusunda tecrübe ve bilgi sahibidir. Ödeme sistemleri konusunda çeşitli araştırma ve çalışmalar yapmakta, PSD2 konusunda uyum projeleri gerçekleştirmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında çeşitli sektörlerde uyum projelerinde görev almakta ve GDPR konusunda da araştırma ve uyum çalışmaları gerçekleştirmektedir. Enerji, finans, sigorta, havacılık ve otomotiv sektörlerinde tecrübesi vardır.

 • BT Yönetimi
 • BT organizasyonu
 • BT yönetişimi
 • Sistem kalite güvencesi
 • Teknoloji değişimi
 • Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Uluslararası İşletmecilik, 2014

 • Lisans (Çift Anadal): Boğaziçi Üniversitesi, Uluslararası Ticaret, 2006

 • Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2006

 • BDDK Sorumlu Bilgi Sistemleri Başdenetçisi

 • Bilgi Sistemleri Denetçisi Sertifikası (CISA)

 • Sertifikalı Bilgi Güvenliği Yöneticisi (CISM)

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçisi (ISO27001 Lead Auditor)

 • ISACA Istanbul Chapter Yönetim Kurulu Üyesi

 • TİDE