Dünya ekonomileri, ABD ile Çin ana merkezli devam eden küresel ticaret savaşlarının etkilerini derinden hissettiği bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Belirsizlikler devam ederken, dünya büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskler önemini koruyor, ekonomilerdeki ivme kaybı gelişmiş/gelişmekte ülke ayrımı yapmaksızın telafi edilmesi gereken temel sorun olarak karşımızda duruyor.

Türkiye’nin ise uzun vadeli sermaye girişini tetikleyecek ve yatırımcı algısını iyileştirecek Yeni Ekonomi Programı’nda da önerilen politika ve tedbirleri hayata geçmesi büyük önem taşıyor. Geçen Eylül sonunda yayımlanan 2020-2022 dönemi Yeni Ekonomi Programı’nda önerilen politika ve önlemlerin, Türkiye ekonomisini güçlendirmeye dönük yerinde öneriler olarak algılandığını söyleyebiliriz.

Bize ulaşın