Mevcut Durum

Paydaşların Algı ve Beklentileri

ACCA, CFGS, KPMG Türkiye işbirliği ve Entegre Raporlama Türkiye Ağı’nın (ERTA) destekleri ile gerçekleştirilen bu çalışma, Türk iş dünyasının entegre raporlama konusuna bakışını, mevcut kurumsal raporlama uygulamalarını, şirketlerin konuya ilişkin gelecek beklentilerini ve yönelimlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada, Türkiye’de entegre raporlamanın halihazırdaki ve potansiyel tüm paydaş gruplarının görüşleri içerilmekte ve paydaşların algı ve beklentileri kapsamlı şekilde incelenerek raporlanmaktadır. Araştırma, bu alanda Türkiye’de kurumsal raporlama strateji, politika ve yol haritasının oluşturulmasına öncülük edebilecek ilk çalışma olma niteliğini taşımaktadır.

Araştırma sonuçları, entegre raporlama konusunun şirketlerin üst yönetiminde görev alan yöneticilerin gündemlerinde yer aldığını göstermektedir. Bununla birlikte, sonuçlar şirketlerin konu hakkında daha fazla bilgilendirilmeye ihtiyaçları olduğunu ve sağlanacak çeşitli teşvikler aracılığıyla entegre rapor uygulamalarının daha da yaygınlaşabileceğini öngördüklerini göstermektedir. Özellikle halka açık şirketler için BİST ve ilgili düzenleyici kurumların entegre rapor konusunda etki alanlarında yer alan şirketlere yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapmaları beklenmektedir.

Bize ulaşın