UFRS 17'de bir yıl erteleme

UFRS 17'de bir yıl erteleme

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, UFRS 17'nin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmasını önerdi.

1000

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (Kurul), Uluslararası Finansal Raporlama Standardı 17: Sigorta Sözleşmeleri (UFRS 17 ve Standart) 'nin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmasını önerdi. Bu önerinin gelecek yılın başında kamuoyuna sunulması ve resmi sürecin de tamamlanması gerekiyor. Ancak esas itibarıyla bir yıl erteleme olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye’de son bir yıldır gündemde olmakla birlikte, UFRS 17’nin yurtdışında uzun zamandır tartışılan ve farklı görüşlerin basında da yer aldığı bir standart olduğunu değerlendirerek söze başlamak gerekir. Standardı yorumlamada yol kat etmiş ve etki analizlerini tamamlamış bazı büyük sigorta şirketleri standardın anlaşılması ve uygulamasına karmaşık derken, yeni standardı memnuniyetle karşıladığını belirten şirketler de oldu. Yatırımcıların bu konudaki bakış açısı ise standardın etkisinin bir an önce görülmesi ve gecikme yaşanmaması yönünde.

Tüm bu süreçte başlıca iki önemli mercinin izlenmesi gerekiyor; birincisi EFRAG (Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu), ikincisi ise TRG (Geçiş Danışma Grubu). EFRAG Avrupa’da uygulamanın onayını verecek kurum iken, TRG geçiş aşamasındaki şirketlerin standardın yorumlanmasına dair sorduğu soruların görüşüldüğü ve birçok gri alanda başvurduğumuz en önemli kaynak. EFRAG onay sürecinde 11 sigorta şirketi ile detaylı, 49 sigorta şirketi ile sınırlı vaka analizi yapıldı. Bu analizlerin sonucunda; sektör tarafından yeniden değerlendirilmesi talep edilen 6 konu başlığı 3 Eylül 2018 tarihli yazı ile Kurul’a iletildi. Konular 12-14 Aralık tarihleri arasında Kurul tarafından görüşülecek ve değerlendirilecek. Ekim ayında yapılan toplantıda ise değişikliği gündeme alınacak konuların değerlendirilmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınacağı belirtildi:

  • önemli bilgi kaybı ile sonuçlanmaması
  • devam eden projelere gereksiz yere zarar vermemesi
  • gecikmelere neden olmaması

Dolayısıyla ertelemenin önerilmesinin iki ana nedeni olduğunu görüyoruz. Birincisi uygulama aşamasının başlangıçta öngörülen takvimden daha uzun sürmesinin şirketler üzerindeki baskısı, ikincisi ise uygulamayı kolaylaştırma yönünde olsa dahi, Aralık ayında gündeme alınacak konular için verilecek kararların hem EFRAG sürecine hem de mevcut planlamalara etkisi hakkında belirsizliğin kabul edilmesidir. Bu nedenle ertelemenin tam etkisini Aralık’ta yapılacak toplantı sonrasında daha net ele alabiliriz.

Türkiye’de ise uluslararası bazı şirketlerin gruba raporlama zorunlulukları nedeni ile gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyebiliriz. Halihazırda uygulama projelerine başlamış bu şirketlerin ertelemeye ilişkin bakış açılarının, ek zamanı, projeyi ertelemekten ziyade test etmek ve yorumlamak için kullanacaklarını öngörüyoruz. Dolayısıyla henüz çalışmalarına başlamamış şirketlere en azından etki analizlerini en kısa zamanda tamamlamalarını öneriyoruz. Bu tavsiye aslında sadece KPMG olarak bizim değil, tüm dünyada bu konuda çalışan uzmanların yorumu. Nedenlerini özetlersek;

  • Standardın şirket açısından yorumlanması süreci uzun bir zaman alabilir ve uygulamaya başlamadan önce tüm paydaşların yol haritasında mutabık olması da değişimin bir parçası olacak
  • Aktüerya, operasyon ve finans fonksiyonlarının daha yakın çalışmasına ihtiyaç duyacağız ve aslında uçtan uca dediğimiz çözümün en önemli unsurlarından biri bu fonksiyonların entegre ve efektif bir süreç ile bir araya gelmesi olacak
  • Veri günümüz dünyasında olduğu gibi, UFRS 17’de de anahtar ve veri hazırlama sürecinin oldukça fazla zaman aldığını gördük. Muhasebe ve risk verisinin bir araya geldiği, teknoloji ile birleştiğinde ise bugüne kıyasla önemli ölçüde derinleştirilmiş bir analiz platformu elde edebileceğimiz fırsat zorunlu hale geliyor. Standardın zorlukları yerine fırsatlarına odaklanan ve verilen zamanı geliştirme için kullanan şirketler gelecekte de daha avantajlı olacak

Bir başka konu ise ertelemenin sektöre getireceği maliyet olmalı. Uygulamaya geçiş için zamanın uzaması halihazırda çalışmalarına başlamış şirketler için dezavantaj haline gelmemeli ve önemli ek maliyetlerle sonuçlanmamalıdır. Bir yıl erteleme Kurul tarafından makul karşılanmış olsa da, daha fazla zaman harcanmasının maliyetler üzerindeki etkisi de dikkate alınıyor.

Son olarak UFRS 9’un geçici muafiyetinin UFRS 17 ile birlikte uzatılması için önerinin de Kasım’daki toplantıda kabul edildiğini belirtelim.

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın