Ansvarsfulla inköp och leverantörsled

Ansvarsfulla inköp och leverantörsled

Utveckla en hållbar global strategi för inköp och långsiktiga leverantörsrelationer i ditt företag

Utveckla en hållbar global strategi för inköp och långsiktiga leverantörsrelationer

Behovet av hållbara leverantörskedjor ökar

Konsumenter och lagstiftare har allt högre förväntningar på företags förmåga att hantera miljömässiga, sociala, etiska och säkerhetsfrågor ur ett livscykelperspektiv. I takt med det växer behovet av hållbara leverantörskedjor.

Att etablera långsiktiga och hållbara leverantörsled och -relationer är affärskritiskt för dagens företag. De långsiktiga vinsterna sträcker sig bortom regelefterlevnad och intressenters gillande, till strategiska möjligheter och möjliga kostnadseffektiviseringar.

KPMGs experter kan stödja ditt företag i utvecklandet av en global strategi för inköp och leverantörsrelationer, med hänsyn till värdekedjans specifika förutsättningar. Vi levererar skräddarsydda handlingsplaner som skapar värde och hjälper dig att identifiera möjligheter till besparingar, tillväxt och riskhantering.

Våra tjänster omfattar stöd kring:

  • Strategisk analys och affärsmöjligheter
  • Benchmarking och leverantörsbedömningar
  • Upprättande, second opinion och implementering av uppförandekoder
  • Implementering och utbildning 
  • Resultatuppföljning och granskning

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss