Ansvarsfull skatt

Ansvarsfull skatt

Skatt som en del av företags etiska ansvar och hållbarhetsagenda. KPMG hjälper dig att förbereda din organisation inför de nya kraven på transparens.

KPMG hjälper dig att förbereda din organisation inför de nya kraven på transparens.

Att vara hållbar på skatteområdet innebär ökade krav på transparens

Skatt som en del av företags etiska ansvar och hållbarhetsagenda har seglat upp som en alltmer central fråga de senaste åren.

Transparens gällande skatteupplägg har blivit en förtroendefråga då lagstiftare, media och allmänheten kräver bättre inblick i företags skattestrategier. Med dessa nya förutsättningar kan det finnas ett behov av att se över policys, tydliggöra approach, gränser och förhållningssätt gentemot risker, samt att upprätta en strategi för kommunikation och dialog med intressenter.

Läs mer om KPMG:s erbjudande inom Tax Transformation eller hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till!

Kontakta oss