Dow Jones Sustainability Index

Dow Jones Sustainability Index

Få allt på plats inför granskning! KPMG har lång erfarenhet av att hjälpa verksamheter i rapporteringen till DJSI och tolkningen av resultatet.

KPMG har lång erfarenhet av att hjälpa verksamheter i rapporteringen till DJSI.

DJSI hjälper till att synliggöra företags hållbarhetsarbete

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) lanserades 1999 som det första globala hållbarhetsindexet.

DJSI hjälper till att göra företags hållbarhetsarbete synligt externt och bidrar också till att driva frågan internt i verksamheter, exempelvis genom ökat samarbete samt starkare förankring i ledning och styrelse. Indexet utgör en referenspunkt för institutionella investerare och kapitalförvaltare som vill integrera hållbarhet i sina investeringsriktlinjer.

Utvärderingen till DJSI, den så kallade Corporate Sustainability Assessment, genomförs av den schweiziska kapitalförvaltaren RobecoSAM och grundas i ett frågeformulär på 100 frågor. Varje år bjuds de största företagen i världen, varav närmare 50 företag i Norden, in att delta i utvärderingen. Deltagarna får, förutom sitt eget resultat, också tillgång till en övergripande benchmarkanalys.

KPMG har lång erfarenhet av att hjälpa verksamheter i rapporteringen till DJSI och tolkningen av resultatet. Vårt internationella nätverk har tillsammans hjälpt närmare 200 företag sedan 2003.

Vi hjälper våra kunder med:

  • Förståelse kring hur företaget presterar jämfört med bästa branschpraxis och att identifiera utvecklingsområden 
  • Rapporteringsprocessen, både vad gäller organisation, datainsamling samt slutinlämning 
  • Resultatanalys och utveckling av handlingsplaner för ett förbättrat resultat

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss