Druga połowa roku zawsze przynosi zmiany w podatkach dochodowych, które jako podatki roczne mogą być nowelizowane co do zasady od początku roku kolejnego. Poprzednie lata obfitowały w istotne zmiany podatkowe, niektóre rewolucyjne (jak opodatkowanie CIT spółek komandytowych), większość z nich przynosiła nowe obowiązki.

Od sierpnia tego roku szczególną uwagę Państwa oraz nas jako doradców przykuwa projekt nowelizacji ustaw podatkowych w ramach programu Polskiego Ładu. Wiele rozwiązań, takich jak głośne podwyższenie składki zdrowotnej dotyczy osób fizycznych, jednak jak to zwykle bywa, pod warstwą medialną kryje się też szereg rozwiązań wpływających także na spółki i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

W najnowszym numerze CITpoint przybliżamy Państwu istotne planowane zmiany w podatku CIT wynikające z najnowszej wersji ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – uchwalonej przez Sejm w dniu 1 października 2021. Komentujemy między innymi kontrowersyjny minimalny podatek dochodowy (określany w komentarzach jako „podatek przychodowy” lub „podatek od dużych korporacji” – czy takim jest w istocie, przekonacie się Państwo z lektury) oraz koncepcję ukrytej dywidendy i przerzucania dochodów, które spowodują konieczność ponownego przyjrzenia się rozliczeniom z podmiotami powiązanymi.

Odnosimy się do nowych przepisów, zwiększających jeszcze wymogi co do neutralności podatkowej działa reorganizacyjnych – połączeń, podziałów, czy wymiany udziałów. Opisujemy także zmiany bardziej korzystne – projekt przewiduje szereg nowych ulg i usprawnień do już istniejących możliwości odliczeń, takich jak ulga na działalność badawczo-rozwojową.

Wspominamy również o nowym reżimie spółki holdingowej – rozwiązaniu, które umożliwi po spełnieniu odpowiednich warunków na bezpodatkowe zbycie udziałów w spółkach zależnych, co otwiera nowe możliwości w planowaniu działań inwestycyjnych i reorganizacyjnych, niestety z pewnymi istotnymi ograniczeniami, które przybliżamy w artykule. Interesujące mogą być także dla Państwa ułatwienia w zawiązywaniu podatkowych grup kapitałowych, które w powiązaniu z nowymi przepisami o grupach VAT dają możliwości konsolidowania i ułatwiania rozliczeń podatkowych i lepszego zarządzania płynnością.

Polski Ład przewiduje także korzystne modyfikacje w przepisach o tzw. estońskim CIT, które mają uczynić to rozwiązanie przyjaźniejszym i przyczynić się do większego zainteresowania ze strony rynku.

Końcowo wszystko wskazuje, że ostatecznie w życie wejdą zawieszane od 2019 r. nowe przepisy o podatku u źródła (WHT) – z istotnymi modyfikacjami wprowadzanymi w ramach omawianego projektu. To już ostatni moment aby przygotować się do tych przepisów.

Na bieżąco monitorujemy dla Państwa proces legislacyjny i planowane zmiany i chętnie omówimy je z Państwem oraz na pewno będziemy prezentować je w ramach publikacji KPMG oraz webinariów i konferencji, na które serdecznie zapraszamy.

Poprzednie wydania:

CITpoint Magazine | Październik 2021 | Pozostałe magazyny podatkowe | Więcej o podatkach