Perspektywa CEO

Prezesi firm muszą sprostać wielu wzywaniom związanym z planowaniem w czasie niepewności, które obecnie jest o wiele trudniejsze.

Perspektywa CFO

Pandemia COVID-19 stworzyła dla dyrektorów finansowych bezprecedensowe wyzwania.

Perspektywa CIO

Pojawienie się pandemii COVID-19 spowodowało, że transformacja cyfrowa i adopcja nowych technologii uległa przyspieszeniu.

Branże

Globalna pandemia odcisnęła piętno na całej gospodarce, jednak niektóre branże odczuły jej skutki bardziej niż inne, a dodatkowo każda z nich odczuła ją na własny sposób. Ścieżki odbudowy będą się różniły, a problemy i szanse biznesowe poszczególnych gałęzi gospodarki w nowej rzeczywistości będą zależały od wielu czynników. Eksperci KPMG wyspecjalizowani w poszczególnych branżach, zidentyfikowali najważniejsze wyzwania, z którymi będą się musiały zmierzyć firmy, aby tworzyć elastyczny model biznesowy i przewidywać przyszłe możliwosći rozwoju biznesu.

Kadra zarządzająca na całym świecie wykorzystuje niecodzienny moment w historii, związany z pandemią wywołaną przez koronawirusa, aby zarządzać swoimi firmami z większym skutkiem zarówno społecznym, jak i ekonomicznym. Radykalnie zmieniły nie tylko cele firmowe, ale i sposoby prowadzenia biznesu.

Nowa rzeczywistość

Pandemia COVID-19 wpłynęła na wszystkie aspekty życia – zarówno społecznego, jak i gospodarczego. W niezwykle szybkim czasie cały świat musiał dostosować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Zmieniło się wszystko – sposób nauki, dokonywania zakupów, świadczenia pracy, podróżowania, kontaktów międzyludzkich. COVID-19 radykalnie zmienił nie tylko cele firmowe, ale i  sposoby prowadzenia biznesu.

Firmy w nowej rzeczywistości muszą mierzyć się nie tylko ze skutkami kryzysu gospodarczego, ochroną przychodów, zerwanymi łańcuchami dostaw, kosztami i walką o zachowanie płynności finansowej, ale również z szybko zachodzącymi zmianami w zakresie elastyczności pracy, cyfrowej transformacji czy zapewnieniem odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu kluczem do zapewnienia sukcesu każdej firmy jest umiejętność szybkiego i efektywnego dostosowania się do zmian, elastyczność oraz przygotowanie firmy do działania w zmiennych warunkach. Coraz więcej osób zarządzających firmami zdaje sobie sprawę, że wyjście z pandemii nie będzie oznaczało powrotu do normalności, jaką znaliśmy wcześniej. Zamiast tego organizacje staną przed możliwością określenia nowej normalności, w której decydujące znaczenie będą miały: zaufanie, zrównoważony rozwój oraz technologie cyfrowe. 

Bankowość

Żeby dobrze odnaleźć się w nowej rzeczywistości, banki potrzebują większych niż dotychczas połączeń funkcji front, middle i back office. W obecnych czasach zorientowanie na klienta, będzie wymagało ponownego zdefiniowania modeli dystrybucji i działania, wykorzystujących coraz bardziej cyfrową gospodarkę i nowe sposoby pracy. Zarządzając przy tym kosztami i nowymi rodzajami ryzyka oraz uwzględniając wszystkie aspekty związane z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym ESG w swojej podstawowej strategii.

Budownictwo i nieruchomości

Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 wniosła wiele niepewności w sektorze budownictwa i nieruchomości, a także utrwaliła kilka bieżących trendów: cyfryzację pracy, cyfrową transformację w sektorze sprzedaży detalicznej i przejście do kwestii związanych z ładem korporacyjnym ESG. Tendencje te będą miały znaczący wpływ na kształtowanie się rynków nieruchomości w nadchodzących latach, a zrozumienie ich długofalowych skutków będzie kluczem do przyszłego sukcesu.

Rynek dóbr konsumpcyjnych

Wybuch pandemii COVID-19 oraz częściowe ograniczenie działalności tradycyjnych sklepów stacjonarnych w zdecydowany sposób zmieniły zwyczaje zakupowe konsumentów. Wyłonił się nowy rodzaj konsumentów, którzy ograniczają swoje wydatki, są bardziej zaawansowani w korzystaniu z technologii cyfrowych i w bardziej przemyślany sposób podejmują decyzje zakupowe. W nowej rzeczywistości konsumenci zawracają uwagę na łatwość zakupów, lokalne produkty, atrakcyjne ceny oraz rzetelnych sprzedawców. Organizacje w nowej rzeczywistości muszą skoncentrować się na cyfrowym wsparciu swoich klientów oraz zdobywaniu ich zaufania.

Motoryzacja

Pandemia COVID-19 zdecydowanie przyspieszy koniec tradycyjnego rynku motoryzacyjnego oraz zmieni potrzeby konsumentów. W celu sprawnego działania firm motoryzacyjnych w nowej rzeczywistości kluczowe będzie opracowanie strategii regionalnych z ofertą produktów dostosowaną do oczekiwań konsumentów na różnych rynkach, rozwój pojazdów z napędami alternatywnymi, rozwój elektromobilności oraz zdolność łączenia się pojazdów z otoczeniem i digitalizacja.

Globalna pandemia odcisnęła piętno na całej gospodarce, jednak niektóre branże odczuły jej skutki bardziej niż inne, a dodatkowo każda z nich odczuła ją na własny sposób. Ścieżki odbudowy będą się różniły, a problemy i szanse biznesowe poszczególnych gałęzi gospodarki w nowej rzeczywistości będą zależały od wielu czynników. Eksperci KPMG wyspecjalizowani w poszczególnych branżach, zidentyfikowali najważniejsze wyzwania, z którymi będą się musiały zmierzyć firmy, aby tworzyć elastyczny model biznesowy i przewidywać przyszłe możliwosći rozwoju biznesu.

Żeby dobrze odnaleźć się w nowej rzeczywistości, banki potrzebują większych niż dotychczas połączeń funkcji front, middle i back office. W obecnych czasach zorientowanie na klienta, będzie wymagało ponownego zdefiniowania modeli dystrybucji i działania, wykorzystujących coraz bardziej cyfrową gospodarkę i nowe sposoby pracy. Zarządzając przy tym kosztami i nowymi rodzajami ryzyka oraz uwzględniając wszystkie aspekty związane z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym ESG w swojej podstawowej strategii.

Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 wniosła wiele niepewności w sektorze budownictwa i nieruchomości, a także utrwaliła kilka bieżących trendów: cyfryzację pracy, cyfrową transformację w sektorze sprzedaży detalicznej i przejście do kwestii związanych z ładem korporacyjnym ESG. Tendencje te będą miały znaczący wpływ na kształtowanie się rynków nieruchomości w nadchodzących latach, a zrozumienie ich długofalowych skutków będzie kluczem do przyszłego sukcesu.

Wybuch pandemii COVID-19 oraz częściowe ograniczenie działalności tradycyjnych sklepów stacjonarnych w zdecydowany sposób zmieniły zwyczaje zakupowe konsumentów. Wyłonił się nowy rodzaj konsumentów, którzy ograniczają swoje wydatki, są bardziej zaawansowani w korzystaniu z technologii cyfrowych i w bardziej przemyślany sposób podejmują decyzje zakupowe. W nowej rzeczywistości konsumenci zawracają uwagę na łatwość zakupów, lokalne produkty, atrakcyjne ceny oraz rzetelnych sprzedawców. Organizacje w nowej rzeczywistości muszą skoncentrować się na cyfrowym wsparciu swoich klientów oraz zdobywaniu ich zaufania.

Pandemia COVID-19 zdecydowanie przyspieszy koniec tradycyjnego rynku motoryzacyjnego oraz zmieni potrzeby konsumentów. W celu sprawnego działania firm motoryzacyjnych w nowej rzeczywistości kluczowe będzie opracowanie strategii regionalnych z ofertą produktów dostosowaną do oczekiwań konsumentów na różnych rynkach, rozwój pojazdów z napędami alternatywnymi, rozwój elektromobilności oraz zdolność łączenia się pojazdów z otoczeniem i digitalizacja.

Dowiedz się więcej