Prezesi firm muszą sprostać wielu wyzwaniom związanym z planowaniem w czasie niepewności, które obecnie jest o wiele trudniejsze.

CEO stoją przed koniecznością zwinnego dostosowania swoich organizacji do przetrwania i rozwoju w nowej rzeczywistości. Decydujące znaczenie dla sukcesu rynkowego będą odgrywały takie czynniki jak przede wszystkim: skupienie się na transformacji cyfrowej, kwestie związanych z talentami w firmie, budowanie zaufania oraz kwestie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju

KPMG 2020 CEO Outlook COVID-19 Special Edition

Pobierz raport
(PDF 1 MB) 

CEO muszą obecnie mierzyć się nie tylko ze skutkami kryzysu gospodarczego, ale również z szybko zachodzącymi zmianami w zakresie elastyczności pracy, cyfrowej transformacji oraz czynnikami związanymi z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym. 32% dyrektorów generalnych na świecie wyraża mniejszą pewność dot. globalnych perspektyw wzrostu w ciągu najbliższych 3 lat niż wyrażało jeszcze na początku 2020 roku.

Na żądanie - Cykl konferencji dla członków zarządów: KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii

Zobacz także