Sprawozdawczość finansowa za 2020 rok. Perspektywa komitetów audytu

Sprawozdawczość finansowa za 2020 rok

Przygotowywanie śródrocznych sprawozdań finansowych w 2020 r. może wymagać więcej niż tylko zwykłej aktualizacji od ostatniego rocznego sprawozdania finansowego a inwestorzy i inni użytkownicy mogą oczekiwać informacji wykraczających poza zakres ujawnień prezentowany dotychczas. W niniejszej publikacji przedstawiamy wybrane obszary, które jednostki powinny poddać analizie przy sporządzaniu tych sprawozdań.

1000
Sprawozdawczość finansowa za 2020 rok. Perspektywa komitetów audytu

Gospodarcze skutki pandemii COVID-19 mogą mieć istotny wpływ na sytuację wielu przedsiębiorstw i w konsekwencji na kluczowe pozycje prezentowane w ich sprawozdaniach finansowych. Odpowiednie ujęcie księgowe i ujawnienie tego wpływu w sprawozdaniach finansowych jest wyzwaniem, biorąc pod uwagę niepewność i zmienność otoczenia gospodarczego.

Wspierając komitety audytu w skutecznym wypełnianiu obowiązku monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej i związanych z nim kontroli wewnętrznych, przedstawiamy w niniejszej publikacji wybrane obszary, które wymagają od jednostek szczególnej uwagi przy sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w sposób, który ułatwi komitetom audytu ocenę działań zarządu podjętych w celu odzwierciedlenia skutków zdarzeń wynikających z pandemii.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs