Branża nieruchomości komercyjnych w dobie pandemii

Retransmisja webcastu KPMG z dnia 23.04.2020 r.

Retransmisja webcastu

Branża nieruchomości komercyjnych w dobie pandemii

Rynek nieruchomości zarówno w Polsce, jak i w krajach europejskich w istotny sposób odczuwa skutki pandemii COVID -19. Ograniczenia w zakresie przemieszczania się i prowadzenia handlu, a także wzrost znaczenia pracy zdalnej w istotny sposób wpływają lub wpłyną na rynek nieruchomości komercyjnych. Zaproponowane rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej oraz finansowej są także dostępne dla sektora nieruchomości. Do dyspozycji pozostają również inne mechanizmy już istniejące.

W ramach webcastu rozmawiamy o potrzebach sektora, wskazujemy praktyczne rozwiązania finansowe i podatkowe wynikające z tarczy i innych dostępnych instrumentów, prezentujemy w jaki sposób pandemia COVID-19 może wpłynąć na wycenę aktywów oraz krótko omówiliśmy sytuację w innych państwach Unii Europejskiej

Retransmisja z webcastu "Branża nieruchomości komercyjnych w dobie pandemii, obecna sytuacja, perspektywy i dostępne rozwiązania" będzie dostępna do 23 kwietnia 2022 r.


Spotkanie z ramienia KPMG w Polsce poprowadzili

 

  • Katarzyna Nosal-Gorzeń, partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Tax M&A
  • Tomasz Jobda, starszy menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Tax M&A
  • Anna Sińczuk, partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Tax CTA
  • Tomasz Wiśniewski, partner, Dział Deal Advisory, szef Zespołu Wycen w Europie Środkowo-Wschodniej

 

Goście specjalni 

  • Marcin Juszczyk, CFO/CIO, Capital Park S.A.
  • Pierre Kreemer, partner, Real Estate and Infrastructure Leader, KPMG w Luksemburgu

 


Rejestracja


Do udziału zapraszamy przede wszystkim właścicieli spółek, przedstawicieli zarządu, dyrektorów ekonomicznych, dyrektorów finansowych, osoby z działów controllingu, księgowych i wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką wpływu pandemii na sytuację w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Udział w webinarium jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane. Organizator wydarzenia zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

ZOBACZ RETRANSMISJĘ Z WEBCASTU 
informative image