Wyniki badania KPMG wskazują, że kadra zarządzająca na całym świecie wykorzystuje niecodzienny moment w historii, związany z pandemii wywołaną przez koronawirusa, aby zarządzać swoimi firmami z większym skutkiem zarówno społecznym, jak i ekonomicznym.

Pandemia koronawirusa COVID-19 radykalnie zmieniła nie tylko cele firmowe, ale i sposoby prowadzenia biznesu. CEO muszą obecnie mierzyć się nie tylko ze skutkami kryzysu gospodarczego, ale również z szybko zachodzącymi zmianami w zakresie elastyczności pracy, cyfrowej transformacji oraz czynnikami związanymi z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym (ESG, ang. Environmental, Social, Governance). 32% dyrektorów generalnych na świecie wyraża mniejszą pewność dot. globalnych perspektyw wzrostu w ciągu najbliższych 3 lat niż wyrażało jeszcze na początku 2020 roku, przed wybuchem pandemii – wynika z globalnego badania KPMG International pt. „KPMG 2020 CEO Outlook: COVID-19 Special Edition”.

Prezesi dużych spółek z największych światowych rynków wyrażają przekonanie, że wyjście z pandemii nie będzie oznaczało powrotu do normalności. Zamiast tego widzą szansę określenia nowej normalności, w której decydujące znaczenie będą miały: zaufanie, zrównoważony rozwój oraz technologie cyfrowe.

Raport KPMG pt.: „KPMG 2020 CEO Outlook: COVID-19 Special Edition” oferuje unikalne spojrzenie na ewolucję postaw CEO w miarę rozwoju pandemii. W styczniu i lutym br. KPMG przeprowadziło wstępne badanie wśród 1300 dyrektorów generalnych, zanim wiele kluczowych rynków zaczęło odczuwać pełne skutki blokad. Następnie, w lipcu i na początku sierpnia br., przeprowadzono kolejne badanie wśród 315 dyrektorów generalnych, aby zrozumieć, jak COVID-19 zmienił priorytety firm. W obu przypadkach firmy wszystkich respondentów badania osiągają roczne przychody powyżej 500 mln USD, a jedna trzecia ankietowanych firm osiąga ponad 10 mld USD rocznych przychodów. Sondaż ze stycznia/lutego obejmował CEO z 11 kluczowych rynków: Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Japonia, Hiszpania, Wielka Brytania i USA. Z kolei badanie z przełomu lipca i sierpnia obejmowało dyrektorów generalnych z ośmiu rynków: Australii, Kanady, Chin, Francji, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA.

  

KPMG 2020 CEO Outlook COVID-19 Special Edition

Pobierz raport
(PDF 1 MB)