Pandemia COVID-19 wpływa zarówno na życie zawodowe jak i prywatne każdego człowieka. Styl życia, sposób funkcjonowania, a nawet sytuacja ekonomiczna i nawyki konsumpcyjne uległy zmianie. Prawie pół roku od wybuchu pandemii w Polsce warto zastanowić się, jak rynek kapitałowy zareagował na tę sytuację i jakie wnioski można z tego wyciągnąć. W niniejszej publikacji porównano ceny akcji, szacunki konsensusu analityków, a także współczynniki beta dla poszczególnych sektorów, analizując dane „przed” i „po” COVID-19, starając się zinterpretować i rozpoznać wpływ pandemii na te parametry, które silnie wpływają na wycenę akcji.

Publikacja "Quarterly Brief " zawiera następujące dane rynku kapitałowego:

  • porównanie wyników głównych rynków giełdowych;
  • mnożniki dla poszczególnych sektorów spółek z indeksu EURO STOXX 600;
  • analiza stóp wolnych od ryzyka i ich zmian.

Skontaktuj się z nami