W obecnych czasach zorientowanie na klienta, będzie wymagało ponownego zdefiniowania modeli dystrybucji i działania, wykorzystujących coraz bardziej cyfrową gospodarkę i nowe sposoby pracy. Zarządzając przy tym kosztami i nowymi rodzajami ryzyka oraz uwzględniając wszystkie aspekty związane z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym ESG (ang. Environmental, Social, Governance) w swojej podstawowej strategii. W raporcie KPMG International pt. „Banking in the new reality. Six trends shaping the industry” zidentyfikowano sześć kluczowych trendów, które przyspieszyły z powodu pandemii i mają obecnie kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu banków.

Pandemia radykalnie zmieniła świat, z burzliwymi skutkami gospodarczymi i finansowymi, które towarzyszą sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego. W szczytowym momencie wybuchu epidemii banki na całym świecie odegrały zasadniczą rolę we wspieraniu przedsiębiorstw i rodzin, wdrażając przekazane pakiety pomocowe ze strony rządu i zapewniając dodatkową płynność finansową. Pod wieloma względami zaufanie do banków jest stale wysokie, a klienci i przedsiębiorstwa postrzegają je w pozytywnym świetle.