Forsikringsbransjens konkurransefortrinn

Forsikringsbransjen sitter på ekstreme datamengder, og har med det et enormt potensial for å ta i bruk kunstig intelligens. Sektoren er allerede ledende innen analyse, og har gode muligheter for å effektivisere egen drift, og få konkurransefortrinn ved ansvarlig bruk av AI i forretningsprosessene sine. 

Men hvorfor betyr omfattende datamengder et stort AI-potensiale? Og hvordan kan vi bruke det til vår fordel i AI-universet? Hvilke muligheter og utfordringer har forsikringsbransjen når det kommer til bruken av kunstig intelligens?

Gode mekanismer må ligge til grunn

Selv om bransjen har store vekstmuligheter, kommer nye muligheter sjeldent uten utfordringer. Kunstig intelligens er intet unntak. Risikohåndtering, evne til å tilfredsstille myndighetenes krav, fairness og vurdering av kostnytte i utvelgelse av bruksområder, er eksempler på utfordringer knyttet til AI og forsikring.

Vurdering av fairness er et relativt nytt område, og noe det kan være vanskelig å identifisere og håndtere, både i utviklings- og brukerfasen. Å velge ut riktige bruksområder for optimal kostnytteverdi kan være utfordrende fordi det er vanskelig å vurdere hvor omfattende governance-tiltakene vil være, og hva det vil kreve å ivareta ansvarlig bruk av AI. Gode mekanismer må være på plass for å sikre at vi fanger opp feil og mangler, og sikrer at verktøyet blir brukt som det skal.

Samhandling skaper vekstmuligheter

Om vi klarer å takle utfordringene og får teknologi, forretning og analyse til å samarbeide, finner vi vekstmulighetene. Klarer vi å ta i bruk kunstig intelligens på en strukturert måte, som også forhindrer unødig risiko, har du gode muligheter for konkurransefortrinn. Datamengden og analysekapasiteten forsikringsselskapene sitter på, er store. Bransjen er vant til å håndtere og analysere store datamengder og har kunnskapsrike og erfarne ansatte. 

Skadeforsikring har kommet litt lenger på vei, og mange selskaper bruker i dag for eksempel chatboter til skadeoppgjør og enkel saksbehandling. Livs- og pensjonsforsikring har muligheter til å ta store skritt for å optimalisere driften og forretningsprosessene sine, og bør følge i fotsporene til skadeforsikringen og tilpasse til sine behov.

Du trenger en god rådgiver på laget

Jeg har gjort meg opp noen erfaringer etter å ha jobbet med mange unike forsikringsaktører. Én ting de alle sammen har til felles, er et stort engasjement for å få til en vellykket implementering og bruk av AI i arbeidshverdagen. 

Våre erfarne rådgivere har lang erfaring fra å ha jobbet med flere forsikringsselskaper og kan være en naturlig sparringspartner for forsikringsselskap som ønsker å være frempå med implementering av kunstig intelligens. Vi kjenner til mulighetsrommet som finnes i regelverket og hjelper deg med å operasjonalisere kravene på en ansvarlig og effektiv måte.

Jobber du innen forsikring og har lyst til å bidra til å utnytte din virksomhets potensiale, samtidig som du også utvikler din egen og dine kollegers kunnskap? Da oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe til med å identifisere, vurdere og implementere effektive bruksområder for AI, samtidig som vi sørger for ansvarlig og trygg bruk.


Ta kontakt med vårt AI-senter

Vi har mange rådgivere som engasjerer seg for ny teknologi og kunstig intelligens. De jobber alle med hvordan vi kan bruke nye verktøy best mulig for å nå forretningsmål. Noe du lurer på? Her er noen av dem du kan snakke med om AI i din virksomhet.Mer om AI fra våre eksperter