AI – Artificial Intelligence er her, og alle ambisiøse virksomheter har det på agendaen. Men fagfeltet utvikler seg fryktelig fort og det er et stort behov for kompetanse på området.

Spørsmålene alle stiller seg, er: Hvordan skal vi ta det i bruk? Hvilke modeller skal endres? Hvordan kan vi utnytte kunstig intelligens på en trygg måte?

Som viktig alliansepartner med blant annet Microsoft har vi tette forbindelser til verdensledende AI-miljøer. I Norge har vi markedsledende rådgivere innen AI. Våre fageksperter og teknologer jobber på tvers av virksomheten for å løse konkrete forretningsutfordringer.

Ved bruk av teknologi og forretningsforståelse, kombinert med de fremste ekspertene på compliance, risikostyring og cybersikkerhet finner vi de riktige løsningene sammen med kundene våre.Kunstig intelligens vil fundamentalt endre måten vi jobber på og du vil trenge gode rådgivere på veien. Alle bransjer og forretningsområder går mer komplekse utfordringer i møte, og vi må ta stilling til helt nye etiske og juridiske problemstillinger. Vi er avhengige av gode styringssystemer og cybersikkerhet, i tillegg til bevissthet rundt omfanget og risikofaktorer.

Bruken av trygg AI i arbeidslivet krever at virksomheters miljøer jobber sammen og gode styringssystemer som ivaretar personvern og data. For å møte fremtidens krav må både enkeltpersoner og virksomheter klare å holde tritt med utviklingen.

Raskere til mål med AI


Ta kontakt med vårt AI-senter

Vi har mange rådgivere som engasjerer seg for ny teknologi og kunstig intelligens. De jobber alle med hvordan vi kan bruke nye verktøy best mulig for å nå forretningsmål. Noe du lurer på? Her er noen av dem du kan snakke med om AI i din virksomhet.

Mer om AI fra våre eksperter