Effektiv og bærekraftig brødproduksjon

Årlig selges det rundt 175 millioner brød i norsk dagligvarehandel. Med fokus på FNs bærekraftsmål og effektiv drift har KPMG og Mesterbakeren brukt maskinlæring og kunstig intelligens for å redusere miljøbelastning og matsvinn. 

Bakte for mange brød

Hvert fjerde brød som selges i Norge lages av Mesterbakeren. Å produsere og levere ferske brød- og bakevarer til over 600 butikker er en stor utfordring. Kundene forventer dagferske brød gjennom hele dagen, og butikkene vil unngå tomme hyller, men hvordan sikre at man ikke sitter igjen med for mange brød som må kastes ved dagens slutt?

Dette var oppgaven KPMGs teknologispesialister ble koblet på for å løse.

rundstykker
maskin og menneske

Løsningen var en prediksjonsmodell

Prosessen med å finne ut av hvor mange brød som skal bakes, har tradisjonelt tatt utgangspunkt i salgstallene til hver enkelt butikk for hvert enkelt brød i bestemte perioder. Vi så at prosessen kunne effektiviseres ved å utvikle en prediksjonsmodell som baserte seg på kunstig intelligens.

Prediksjonsmodellen henter data fra tidligere salg, eksterne faktorer og ser på atferden til kunden over lang tid. Modellen finner et mønster og spår hvordan kundene vil handle i fremtiden og hvor mange varer som derfor bør bestilles.

Kombinasjonen menneske og maskin

Når verktøyet ble tilgjengelig fikk dyktige ansatte svært nyttig bistand til å gjøre mer treffsikre vurderinger. Brukerne erfarer at den treffer svært godt, men menneskelige vurderinger er også viktig.

Resultatet er svært gode tall. I enkelte perioder viser modellen nesten null prosent avvik, altså at så godt som alt som produseres blir solgt. 

Brukerinvolvering var viktig

For å få til en god overgang og for å sikre at brukerne hos Mesterbakeren var komfortable med å teste ut en helt ny modell, ble den utviklet i korte prosesser

KPMG kobler fageksperter og teknologi for å sikre en optimal løsning

Koblingen mellom fag og teknologi bidrar til at vi plukker opp og forstår forretningsbehovet til de ulike kundene våre. Vi har satt sammen et team med forståelse for utfordringen, og med unik domene-, fag- og bransjeekspertise. 

Magnus Buch

Magnus Buch

Prosjektleder for videreutvikling

– Dette er et veldig spennende eksempel på hvordan vi kan bruke kunstig intelligens til å støtte menneskelige vurderinger. Vi er veldig stolte av hvordan modellen både effektiviserer drift og reduserer miljøbelastningen. Har du en tilsvarende utfordring?

Sammen finner vi de gode løsningene for deg og din bedrift

Tom Einar Nyberg

E-post: tom.nyberg@kpmg.no
Tlf.: +47 908 72 803