Slik kan styret lede bedriften trygt gjennom KI-landskapet

Få innsikt i hvordan styremedlemmer kan utvikle en plan som utnytter KI sine strategiske muligheter og håndterer risikoene på en god måte

KI-teknologien utvikler seg raskt, spesielt generativ KI, og endrer måten virksomheter opererer på. Dette kan skape både bedre personlige kundeopplevelser, automatisering av interne prosesser, redusere risiko og kostnader i beslutninger, skape nye kilder til inntekt og drive kostnadseffektivisering i driftsmodellen. 

KI åpner for en rekke fordeler på tvers av bransjer og industrier, fra automatisering av kundeservice og personlig produktivitet, til intelligent utnyttelse av data innen prediksjon, simulering og scenario-analyse. Samtidig har teknologien betydelige risikoer for ulike bruksområder, blant annet fare for unøyaktige resultater og risikoer knyttet til etikk, personvern og cybersikkerhet

For å navigere i dette komplekse landskapet, er det avgjørende at styret engasjerer seg aktivt i å veilede og støtte ledelsen i utforming og vedlikehold av en robust styringsstruktur for selskapets utvikling innen KI området. 

Styrets rolle innen KI omfatter følgende områder:

 • Overvåke hvordan bransjeledere bruker KI og fremtidige forventninger.

 • Styre beslutningsprosesser for valg og implementering av KI-systemer

 • Sikre at risikoene knyttet til KI håndteres i tråd med selskapets verdier og risikoappetitt, inkludert etablering av risikostyringsrammeverk.

 • Definere policyer og kontroller for ansattes bruk av KI og tjenester.

 • Holde øye med nye reguleringer om KI-bruk og sikre overholdelse.

 • Sikre organisasjonens talent, ressurser, og kompetanseutvikling relatert til KI, inkludert å takle nye utfordringer innen intern og ekstern revisjon..

Ved å engasjere seg proaktivt i styringen KI, kan styret sikre at selskapet ikke bare navigerer trygt gjennom de medfølgende risikoene, men også griper mulighetene som teknologien bringer med seg. 

Dette kan vi hjelpe deg og styret med innen kunstig intelligens:

 • Inspirasjon og innsikt knyttet til teknologi i deres bransje 
 • Strategiske veivalg og use-case relevant for selskapet 
 • Økosystem, løsninger og plattformer for AI teknologi 
 • Omstilling av organisasjon, kompetanse og adopsjon 
 • Vurderinger knyttet til personvern og sikkerhet 
 • Trusted AI – inkludert governance og risikostyring

Ta kontakt med en av våre spesialister innen kunstig intelligens


Vi har spesialister som dekker hele spekteret av kunstig intelligens