Ta styrearbeidet til neste nivå

Vi tilbyr skreddersydde kurs, rådgivning og kompetanseheving innen styreutvikling.

Et velfungerende styre er en avgjørende suksessfaktor for enhver vellykket virksomhet. Uansett bransje eller størrelse, kan et sterkt styre bidra til å gi strategisk retning, håndtere risiko og skape bærekraftig vekst. KPMG har lang historie med å arbeide tett med styrer i flere av Norges største virksomheter. Med vår brede fagekspertise og fokus på styreutvikling, kan vi bistå ditt styre med å nå sitt potensial.

Vi tilbyr skreddersydde kurs, rådgivning og kompetansehevingstiltak som retter seg mot ditt styres unike behov. Enten det gjelder forståelse for strategiutforming, beslutningsprosesser, eller å håndtere økonomiske og juridiske aspekter av styrearbeid, har vi kompetansen til å veilede.

Sammen kan vi bidra til å utvikle styrets rolle og funksjon, styrke samspillet i styret og mellom styret og ledelsen, samt optimalisere styreprosesser. Vår innsikt og erfaring kan hjelpe styret med å identifisere og håndtere utfordringer på en effektiv måte.

Vårt mål er å fremme en styrekultur der samarbeid og kontinuerlig forbedring står i sentrum. La oss hjelpe ditt styre til å ta effektive beslutninger og være en sterkest mulig positiv kraft for selskapet. 

Dette kan vi hjelpe deg og styret med innen styreutvikling:

  • Kompetanseheving i effektivt styrearbeid 
  • Kompetanseheving på fagområder som for eksempel teknologi, bærekraft, kunstig intelligens
  • Oppdatering på reguleringer og standarder
  • Onboarding av nye styremedlemmer
  • Styrerådgivning 
  • Styreevaluering

Ta kontakt med en av våre spesialister innen styreutvikling


Vi har spesialister som dekker hele spekteret innen styreutvikling