Revisjonsutvalg

Revisjonsutvalg

KPMG Audit Committee Institute (ACI) er møteplassen for medlemmer i styre og revisjonsutvalg.

KPMG Audit Committee Institute er møteplassen for medlemmer i styre og revisjonsutvalg.

KPMG Audit Committee Institute (ACI) er møteplassen der medlemmer i styre og revisjonsutvalg får praktisk innsikt, tilgang til fageksperter, bygger nettverk og utveksler ideer. Fokus er på risikostyring, internkontroll og rapportering, i tillegg til andre tidsaktuelle tema som strategi og cybersikkerhet som også er på styrets agenda.

For mange selskaper kan det være krevende å etablere et revisjonsutvalg, som et underutvalg av styret. Utvalgsmedlemmene, som de øvrige styremedlemmene, må ha god forståelse for virksomheten, men kompliserte regnskapsregler generelt, og mange kompliserte transaksjoner spesielt, gjør at lovgiver krever at utvalgsmedlemmenes må ha særlige kompetanse innen regnskap og revisjon. Det er mange forhold som må legges tilrette, og det enkelte selskap må tilpasse utvalgets kompetanse og arbeid til sin egen virksomhet. 

ACI Norge er en møteplass for alle revisjonsutvalgsmedlemmer, uavhengig av hvem som er eksternrevisor i selskapet som revisjonsutvalgsmedlemmet representerer. KPMG står for den faglige oppdateringen, arrangerer spesielle kurs og konferanser etter behov, og besørger ellers alt det praktiske i forbindelse med denne møteplassen.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.