Nye regnskapsstandarder

Nye regnskapsstandarder

Vi hjelper deg å forstå og kvantifisere effekter, og implementering av nye regnskapsstandarder.

Vi hjelper deg å forstå og kvantifisere effekter, og implementere nye regnskapsstandarder.

Vurdere effekter av og implementere nye regnskapsstandarder

Er du opptatt av hvordan nye regnskapsstandarder vil påvirke dine nøkkeltall? Har du behov for hjelp til opplæring av dine ansatte slik at de forstår og kan håndtere kompleks regnskapsregulering som er i kontinuerlig endring? Vi kan hjelpe deg med å holde tritt med utviklingen i regnskapsreguleringen og hjelpe deg med å forstå og kvantifisere effekten på resultater og virksomheten forøvrig. Vi kan bistå i implementeringen av nye regnskapsstandarder.


Du lurer kanskje på?

 • Hvordan vil foreslåtte endringer eller mulige valg påvirke inntjening,
  EBITDA, gjeldsgrad og egenkapital?
 • Hva slags informasjon vil brukerne av regnskapet ha behov for?
 • Er finansfunksjonen forberedt på endringene? Hva trengs av opplæring?
 • Er det andre deler av organisasjonen som blir berørt, og som bør involveres og læres opp?


Våre erfarne team kan:

 • Gi en oversikt over forskjeller mellom gjeldende og nye regler.
 • Vurdere og kvantifisere effekter
 • Gjennomgå beregninger med hensyn til metodikk og nøyaktighet av beregnede effekter
 • Hjelpe til med vurdering av skattemessige effekter
 • Hjelpe til med implementering av nye standarder
 • Skreddersy og gjennomføre opplæring av ansatte

Ta kontakt