IFRS 9 – Finansielle instrumenter

IFRS 9

IFRS 9 medfører fundamentale endringer i regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter.

IFRS 9 medfører store endringer i regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter.

Fundamentale endringer

IFRS 9 Financial Instruments medfører fundamentale endringer i regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter og erstatter IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement.

Vi hjelper deg med å forstå de nye kravene, hvordan de påvirker din virksomhet og hvordan du kan implementere disse.


Publikasjoner og hjelpemidler

Våre publikasjoner og hjelpemidler er nyttige verktøy for å forstå og tolke kravene. Insights into IFRS, Volume 2 gir deg vår nyeste tenkning rundt regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter og IFRS 9 (2014). 

Se også vår IFRS for Banks hot topics-side.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.