IFRS

IFRS

Vi holder deg kontinuerlig oppdatert på IFRS - (International Financial Reporting Standards).

Vi holder deg oppdatert på IFRS - (International Financial Reporting Standards).

Stadige endringer

IFRS er i stadig endring og det kan være krevende, både ressurs- og kompetansemessig, å følge med på og etterleve standardene.

Våre team kan jobbe sammen med deg for å forstå potensielle effekter av de kommende endringene og hjelpe til med å finne løsninger. Vi bistår på alle områder innen IFRS og har bred erfaring og tverrfaglige team.

IFRS 9 - Finansielle instrumenter

IFRS 15 - Inntektsføring

IFRS 16 - Leiekontrakter

IFRS 17 - Forsikringskontrakter

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.