Gjennomgang av regnskapsprinsipper

Gjennomgang av regnskapsprinsipper

Vi hjelper til med å sikre at de benyttede regnskapsprinsipper og regnskapene reflekterer gjeldende regler.

Vi sikrer at de benyttede regnskapsprinsipper og regnskapene reflekterer gjeldende regler.

Regnskapsmanual, regnskapsprinsipper og gjennomgang av regnskapene

Vi hjelper deg med å sikre at din regnskapsmanual er oppdatert og brukervennlig. Vi kan gjennomgå regnskapene dine for å sikre etterlevelse av informasjonskrav og trekke frem prinsipper som gir mulighet for en mer hensiktsmessig regnskapsrapportering.


Du lurer kanskje på?

 • Hvordan kan du være sikker på at selskapets eller konsernets
  regnskapsmanual eller beskrivelse av regnskapsprinsipper reflekterer gjeldende regnskapsregler?
 • Kan uklare beskrivelser av regnskapsprinsipper og mangler i regnskapsmanualen medføre feil og inkonsistens i anvendelsen av regnskapsregler?
 • Hvordan kan du være sikker på at de valgte regnskapsprinsippene bidrar til den mest hensiktsmessige regnskapsrapporteringen for brukerne?
 • Er regnskapene dine i samsvar med regnskapsreglene?

Eksempler på hvordan vi kan hjelpe:


Regnskapsmanual og regnskapsprinsipper

 • Vurdere om beskrivelsene er i samsvar med regnskapsreglene
 • Oppdatere prinsipper slik at de reflekterer utviklingen i regnskapsreguleringen
 • Sammenligne regnskapsprinsipper med benyttede prinsipper i bransjen
 • Lage tilleggstekst, illustrasjoner og tabeller for å øke brukervennlighet
 • Legge til deler for å reflektere fremtidige regnskapsregler
 • Sammenstille muligheter for regnskapsprinsippvalg og hvilke effekter det enkelte valg vil ha
 • Omstrukturere manualen for å gjøre bruken enklere


Års- og delårsregnskap

 • Utarbeide års- og delårsregnskap
 • Gjennomgå utkast til regnskapene eller utvalgte deler av regnskapene
 • Bistå i forbindelse med utarbeidelse av spesifikk noteinformasjon
 • Sammenligning mot tilsvarende aktører i din bransje
 • Opplyse om krav knyttet til års- og delårsrapporten
 • Bistå med andre deler av års- og delårsrapporten

Ta kontakt