Endre regnskapsspråk

Endre regnskapsspråk

Vi hjelper deg å forstå hvordan overgang fra ett regnskapsspråk til et annet påvirker dine regnskaper.

Lær hvordan overgang fra ett regnskapsspråk til et annet påvirker dine regnskaper.

Overgang fra ett regnskapsspråk til et annet

Lurer du på hvordan en endring i rammeverket for finansiell rapportering vil påvirke dine regnskaper, rapportering og virksomheten for øvrig?

KPMG setter sammen team med våre beste fagfolk innen revisjon, regnskap, rådgivning og skatt for å hjelpe våre kunder med å forstå og etterleve endringer i regnskapsregulering, inkludert:

  • Førstegangsanvendelse av IFRS
  • Førstegangsanvendelse av Forenklet IFRS
  • Forberedelse til implementering av ny norsk regnskapslovgivning
  • Vurdering av effekter av nye standarder eller prinsipper
  • Hjelp med implementering av nye standarder
  • Vurdering av regnskapsmessige problemstillinger

Vi kan hjelpe deg med å forstå hvordan endringer i standarder påvirker dine regnskaper og hjelpe deg med komplekse regnskapsprinsippvalg.
Selskapene bør se på endringer i regnskapsstandarder som mer enn en ren regnskapsmessig øvelse. Vår tverrfaglige tilnærming søker å vurdere hvordan de regnskapsmessige endringene påvirker selskapets systemer, prosesser, mennesker og virksomheten som sådan, og foreslå konkrete tiltak.

Ta kontakt