Børsnotering

Børsnotering

Vi hjelper deg i alle fasene av en børsnotering, og er din betrodde rådgiver i prosessen.

Vi hjelper deg i alle fasene av en børsnotering, og er din betrodde rådgiver i prosessen.

Vurderer du børsnotering?

Vi kan hjelpe deg og ditt selskap med å gjøre de riktige valgene, bistå med forberedelser, gjennomføring og etterfølgende rapporteringer og krav knyttet til en børsnotering. Vi kan være selskapets betrodde rådgiver i prosessen.

Du lurer kanskje på?

 • Er børsnotering riktig for ditt selskap og er selskapet klar for
  børsnotering?
 • Hva kreves?
 • Hva må planlegges?
 • Hvordan styre prosjektet?
 • Hvordan klare å overholde kravene etter børsnotering?

Eksempler på hvordan vi kan hjelpe:

 • Gjøre en vurdering om selskapet er klar for børsnotering (IPO
  readiness)
 • Bistå i utarbeidelse av regnskaper
 • Sette opp en tidsplan
 • Prosjektledelse eller diskusjonspartner
 • Være selskapets betrodde rådgiver
 • Klargjøre regler og krav
 • Due diligence (finansiell, juridisk, skatt)
 • Bistå med utarbeidelse av børssøknad og prospekt
 • Rutiner og prosesser, foretaksstyring
 • HR, lønnspolicy, aksje- og andre insentivprogrammer
 • Skattemessige forhold, optimale strukturer
 • Klargjøre for tiden etter opptak til notering
 • Bistå etter børsnoteringen
 • Opplæring og kompetanseoverføring

Ta kontakt