Kapitalmarked og regnskapsrådgivning

AAS - Kapitalmarked og regnskapsrådgivning

Det er stadige endringer i regnskapsregulering. Vi hjelper deg med å holde deg oppdatert.

Det er stadige endringer i regnskapsregulering. Vi hjelper deg med å holde deg oppdatert.

Hjelp og råd fra spesialister i forbindelse med regnskapsmessige problemstillinger kan hjelpe din virksomhet med å tilpasse seg nye krav.

KPMGs regnskapsrådgivere hjelper deg med å finne de riktige regnskapsmessige løsningene, hensyntatt målene for rapportering, kommersielle realiteter og regulatoriske krav. Våre eksperter innen regnskap bringer med seg dyptgående regnskapsteknisk kompetanse, innsikt i kapitalmarkeder og bransjeerfaring.

Vi tilbyr eksempelvis opplæring, regnskapsråd i forbindelse med restrukturering og forenkling av selskaps- og konsernstruktur, vurdering og hjelp til implementering av nye regnskapsstandarder, overgang fra ett regnskapsspråk til et annet. Vi har erfaring med utfordrende og komplekse forhold knyttet til transaksjoner, forretningsbeslutninger og regulatoriske endringer.

Har du knappe ressurser innen regnskap og rapportering og ser et akutt behov for midlertidig hjelp, så kan vi bistå. For eksempel under pågående oppkjøpsaktiviteter, restruktureringer eller midlertidig behov for personell. Vi kan bistå med å håndtere regnskapsmessige konsekvenser av nye lover og regler, herunder nye regnskapsstandarder eller annen regnskapsregulering. Vi kan også bistå i forbindelse med å oppfylle markedets forventninger om pålitelig, transparent og nøyaktig finansiell informasjon.

Ta kontakt