Vi har ressurser med operativ erfaring og som raskt går inn i ulike roller

I perioder vil bedrifter møte utfordringer som krever forsterkninger. Det kan bl.a. skyldes utskiftninger, periodevis større belastning, eller nye rammer eller omstillinger for virksomheten.

KPMG Private Enterprise tilbyr ressurser som har operativ erfaring som controller, analytiker, regnskapssjef og CFO/økonomidirektør i flere bedrifter og ulike bransjer. Vi kan bistå dersom du f.eks:

 • vil sikre kontinuitet frem til du finner riktig ressurs for fast ansettelse
 • trenger ny kompetanse grunnet en endring i virksomhetens profil eller forutsetninger
 • trenger støtte i ledelse av omstillinger eller restruktureringer
 • trenger ekstra støtte i en periode med stor belastning på økonomi- og finansfunksjonen

Vår løsninger kombinerer lang operativ erfaring med et sterkt faglig KPMG nettverk slik at kunden opplever relasjonen som verdiskapende og en «merverdi» i forhold til alternative løsninger. Vår management for hire kan også ta oppdrag som prosjektledere på områder de har spesialkompetanse f.eks D&A, bygging dashboards i Power BI, målstyring, kostnadsforbedring og endringsledelse.

Våre ressurser innen management for hire kjennetegnes ved:

 • Administrerende direktør eller økonomidirektørs er pålitelige samarbeidspartner fra dag en.
 • Operasjonelle, kommersielle  og finansielle egenskaper.
 • Agerer hurtig for å fikse problemer som kan avspore virksomhetens strategiske initiativer.
 • Etablerer viktige milepæler for å maksimere verdi, begrense tap og optimalisere kapitaliseringen.

Områder der vår management for hire har spesialkompetanse:

 • Prosjekter der execution og implementering er et krav
 • Benchmarking og effektivisering av selskapets funksjoner
 • D&A – implementering av dashboards
 • Innenfor økonomistyring har vi mye erfaring med:
  • Working capital
  • Nøkkeltall og målstyring
  • Kostnadsforbedring
  • Styre/ledelsesrapportering

Controller/regnskapsfunksjon

I tillegg til CFO tjenester tilbyr vi også støtte til regnskapsfunksjonen. Trenden i markedet er at økonomifunksjonene i større grad bidrar med å realisere virksomhetenes forretningsstrategi. Det innebærer å produsere relevant styringsinformasjon for å støtte virksomhetens beslutningsprosesser, og samtidig sikre etterlevelse av juridiske og regulatoriske krav. Vårt team støtter CFO-er, økonomisjefer og virksomhetens økonomiavdeling med ulike utfordringer på veien mot å etablere økonomifunksjonen som en strategisk samarbeidspartner for ledelsen og virksomheten forøvrig.

Økonomifunksjonen

I tillegg bistår vi med å løse kapasitets- og kompetanseutfordringer på alle nivåer i økonomifunksjonen. Vår tilnærming og metodikk gir et rammeverk for å designe, bygge og opprettholde en fremragende økonomifunksjon.

Våre ressurser innenfor controlling og regnskap kan blant annet bidra med:

 • Kartlegge økonomiavdelingens fokusområder og benchmarking av selskapets prosesser
 • Bistå med (videre)utvikling av modeller for budsjettering og rapportering, herunder modeller for D&A
 • Fortløpende budsjettering, prognoser og rapportering
 • Avstemming og månedsavslutning
 • Løpende regnskapsføring
 • Utarbeidelse av regnskap og ligningspapirer inkludert konsolidering

KPMG hjelper deg

KPMG Enterprise er en tilgjengelig og relevant diskusjonspartner for eiere og ledere i familieeide foretak. Våre rådgivere har lang erfaring og kommer fra ulike bransjer. Vi kan tilby rådgivning og støtte fra eksperter med erfaring fra både norske og internasjonale virksomheter.


Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre.