Å utvikle en sterk forretningsplan er kritisk for enhver oppstartsbedrift

Sammen med entreprenører jobber KPMG Enterprise med å utarbeide robuste planer som inkluderer detaljerte strategier for alle aspekter ved en organisasjonen: økonomi, salg og markedsføring, daglig drift, sentrale verdikjeder, kjøp og anskaffelser, og prosjektering. Som en del av planleggingsprosessen vurderer vi pågående prosesser, analysere trender og identifiserer områder der mulighetene for vekst er størst.

Oppstartsfinansiering

Når en god forretningsplan er på plass, er det neste skrittet finansiell støtte for å sette planen ut i livet. Men hvilke finansielle alternativer er tilgjengelige for entreprenører? Kvalifiserer din idé til støtte fra Innovasjon Norge eller annen offentlig stønad? Kan konseptet ditt motivere eksterne investorer?

KPMG Enterprise hjelper deg med å identifisere den finansiering du trenger for å starte din egen bedrift. Vi bistår deg med alt fra identifisering av finansieringsalternativer i de tidligere stadiene av prosessen, til å ta kontakt med potensielle investorer, banker og aktører som tilbyr støtteordninger.

Forskning og utvikling

Som entreprenør er du kanskje kjent med at virksomheter kan få fradrag for kostnader knyttet til forskning og utvikling (FoU). Små og mellomstore bedrifter kan få hele 19% av prosjektkostnader som skattefradrag. Men er din bedrift kvalifisert for SkatteFUNN?

Rådgivere i KPMG Enterprise hjelper deg med å vurdere om din bedrift er kvalifisert for SkatteFUNN, og vi bistår deg gjennom hele søknadsprosessen. KPMG Enterprise kan også vise til andre offentlige støtteordninger og insentiver som vil være aktuelt for deg og din bedrift, så du kan fokusere på framtiden. 

Forretningsstrategiske tjenester

Når det gjelder å drive en bedrift, vil ikke det å stå på stedet hvil fungere i lengden. Det er liten tvil om at du vil utfordres av nye eller kjente trusler, enten det gjelder ny teknologi, konkurranse eller endringer i bransjen. Som eier og daglig leder, må du tenke på framtiden allerede i dag, for at du skal kunne skape en bærekraftig forretningsmodell.

Rådgivere i KPMG Enterprise jobber sammen med deg for å evaluere og forbedre din forretningsmodell, og bistår deg med å kartlegge handlinger som vil hjelpe deg med å oppnå dine mål. Vi gjør dette gjennom å hjelpe deg med utarbeide den riktige strategien for din bedrift, og gjennom å hjelpe deg å kutte, overvåke og gjøre nødvendige tilpasninger på din strategi underveis. 

Skatt

Det er viktig å holde seg oppdatert på lover, regler, trender og utfordringer knyttet til skatt. Når endringer i skattereglene forekommer, vil tidsriktige analyser hjelpe deg å forstå hvordan endringene påvirker din bedrift og samtidig gi deg tid til å implementere endringene.

Rådgivere i KPMG Enterprise jobber med oppstartsbedrifter som din for å utarbeide omfattende planer som hjelper deg med å holde styr på skattemessige problemstillinger, og som på denne måten reduserer dine utfordringer knyttet til skatt. Vi hjelper deg med alt fra effektivisering av prosesser tilknyttet skatt, til identifisering av muligheter for skattereduksjon. 

Internasjonal utvidelse

Når det komme til vekst, tenker du kanskje utenfor landegrensene. Internasjonal utvidelse representerer mange muligheter, fra å ekspandere din markedsbase til å redusere bedriftens kostnader. Samtidig er det også risiko knyttet til internasjonal utvidelse, som andre lover, regler og krav, skatteimplikasjoner, og kulturelle eller språklige barrierer.

KPMG Enterprise strekker seg over 156 ulike land, og kan på denne måten tilby de ressursene og den informasjonen du trenger for å være trygg på din egen utvidelsesstrategi. Våre lokale eksperter hjelper deg med å forstå og redusere lokale risikoer din bedrift vil kunne møte på, slik at du kan utvide bedriften din i de landene du måtte ønske. 

Risikostyring og kontroll

Behovet for effektiv risikostyring og kontroll er avgjørende for overlevelse av bedrifter. Det er viktig å minimere risikoene i en oppstartsbedrift, ikke bare for bedriften selv, men for familien, eiendomsforvaltning og kapital. Implementering av kontroller, sikre ny finansiering, effektiv skattehåndtering og -optimalisering ville alle potensielt ha positiv innvirkning på din bedrifts bunnlinje. 

Personlig skatt
I tillegg til å utarbeide effektiv skattehåndtering og –optimalisering av bedriftsskatten, bør du også tenke på din personlige skatt. Det er viktig å forstå hvordan skatteregler og endringer i disse påvirker, eller kan påvirke, både din personlige og familiens skattesituasjon.

Utfordringene er at regler for personlig skatt er komplekse og kan endres raskt, spesielt i andre land.

Rådgivere i KPMG Enterprise hjelper deg med å holde styr på skatteregler og hvordan disse påvirker deg personlig, slik at du bedre kan håndtere din personlige skatt, og slik at du kan være trygg på at du handler i samsvar med skatteloven til enhver tid. 

Børsnotering

Det å børsnotere bedriften din er en spennende prosess, og fører med seg mange fordeler, blant annet prestisje og synlighet i markedet. Samtidig fører børsnotering med seg noen nye risikoer, som inkluderer komplekse krav knyttet til regnskapsføring og rapportering, samt håndtering av nye interessenter som styre og aksjonærer.

For å få best mulig uttelling av en eventuell børsnotering, bør du være godt informert og godt forberedt. Rådgivere i KPMG Enterprise samarbeider med deg for å avgjøre hvorvidt børsnotering er det rette for din bedrift, og hvorvidt bedriften er klar for børsnotering. Hvis du bestemmer deg for å gå videre med børsnoteringen, bistår vi deg i alle deler av prosessen. Vi hjelper til med klargjøring, opplæring, gjennomføring, rutiner, skattemessige forhold og vi fortsetter å bistå etter børsnoteringen.  

 

Fire kjerneområder for eierstyrte virksomheter

Vi hjelper deg

KPMG Enterprise er en tilgjengelig og relevant diskusjonspartner for eiere og ledere i familieeide foretak. Våre rådgivere har lang erfaring og kommer fra ulike bransjer. Vi kan tilby rådgivning og støtte fra eksperter med erfaring fra både norske og internasjonale virksomheter.


Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre.