Slik tar du de rette valgene for bedriften og familien

Tidlig start er kritisk for en god overgang. Ved å ta avgjørelser og utarbeide en tidslinje for overføring, kan du unngå konflikter og bygge den støtten og tilliten etterfølgeren din trenger. 

Rådgivere i KPMG Enterprise hjelper deg med å håndtere sensitive problemstillinger som følger av å lage en plan for utvikling av eierskifte, og vi tilbyr konfidensiell rådgivning i de prøvelser familien din står ovenfor. Når tiden kommer, kan vi også bistå etterfølgeren med å innta sin nye rolle.”.

Salg av bedriften

Det å selge bedriften sin er et tøft valg. Du har brukt mye tid og energi på bedriften, og du ønsker å få den verdien du fortjener ved et eventuelt salg. Men det å realisere bedriftens virkelige verdi kan være utfordrende. Hvordan gjør du bedriften din attraktiv, og hvordan finner du en riktig kjøper? Rådgivere i KPMG Enterprise forstår hvor viktig avgjørelsen om salg er for deg, og hjelper deg gjerne med å få mest mulig ut av prosessen. Vi bistår deg med å definere dine forventninger, og med å identifisere og prioritere potensielle kjøpere.

Våre profesjonelle rådgivere kan også hjelpe deg med å sikre at bedriften din er klar for salg, evaluere tilbud, styre prosedyrer for aktsomhet og påse at transaksjonen foregår uten uforutsette utfordringer. Du har brukt flere år på å bygge opp din bedrift- La oss hjelpe deg med å få mest mulig ut av salget.

Generasjonsskifte

Et generasjonsskifte i en familiebedrift skiller seg fra eierskifte i andre selskaper ved at det er andre hensyn som må ivaretas i tillegg til de forretningsmessige.
Gjennomføring av et generasjonsskifte er langt mer enn gave, arveforskudd eller arv av finansielle verdier. Generasjonsskifte er å overføre ledelse og eierskap i en virksomhet fra en generasjon til neste generasjon – formelt og reelt, med en klar og viktig forpliktelse. Generasjonsskifte er en «forpliktelse» fra mottaker til giver og andre om å ivareta en virksomhet med alle de ressurser, de evner og den kapasitet som oppgaven krever av en proaktiv eier.

Ut fra tanken om at verdiene forvaltes på vegne av tidligere generasjoner og for framtidige generasjoner, vil familiebedrifter som regel ha et lengre perspektiv på virksomheten enn andre selskaper. Et annet forhold ved generasjonsskifter er at verdioverføringen som regel skjer fra foreldre til barn eller barnebarn. Da oppstår arverettslige problemstillinger, som må det må tas hensyn til.

Vanlige spørsmål som må addresseres i en slik situasjon er typisk:

  • Er det egnede drivere i neste generasjon?
  • Er motivasjonen til å dedikere resten av yrkeslivet i familiebedriften tilstede?
  • Vil senior klare å overlate ansvaret til neste generasjon på en slik måte at virksomheten får en «ny vår

Besvares spørsmålene positivt er grunnlaget for en god prosess tilstede. Vi i KPMG Enterprise har lang erfaring i å bistå virksomheter i denne prosessen ved å stille de riktige spørsmålene, og å finne gode løsninger for gjennomføring av et vellykket generasjonsskifte.

Børsnotering av virksomheten

Det å børsnotere bedriften din er en spennende prosess, og fører med seg mange fordeler, blant annet prestisje og synlighet i markedet. Samtidig fører børsnotering med seg noen nye risikoer, som inkluderer komplekse krav knyttet til regnskapsføring og rapportering, samt håndtering av nye interessenter som styre og aksjonærer.

For å få best mulig uttelling av en eventuell børsnotering, bør du være godt informert og godt forberedt. Rådgivere i KPMG Enterprise samarbeider med deg for å avgjøre hvorvidt børsnotering er det rette for din bedrift, og hvorvidt bedriften er klar for børsnotering. Hvis du bestemmer deg for å gå videre med børsnoteringen, bistår vi deg i alle deler av prosessen. Vi hjelper til med klargjøring, opplæring, gjennomføring, rutiner, skattemessige forhold og vi fortsetter å bistå etter børsnoteringen.

Skatt ved eierskifte, fusjon og oppkjøp

Alle transaksjoner har skatteimplikasjoner. Enten du vurderer eierskifte, salg, oppkjøp, sammenslåing eller omstrukturering er forståelse av skattemessige utfordringer vesentlig. Forståelse vil gi deg muligheten til å utnytte skattemuligheter samtidig som det reduserer transaksjonsrisiko. Dersom du vurderer transaksjoner over landegrensene, vil spesialisert bistand med skattemessige forhold hjelpe deg med å sikre en levedyktig avtale.

Vi i KPMG Enterprise jobber sammen med deg for å skape forståelse for skatteimplikasjoner ved dine avtaler, og vi hjelper deg med å planlegge og gjennomføre transaksjonene på skatteeffektive måter og tilrettelegge for varige strukturer. Uavhengig av hvor du er i prosessen, kan vi i KPMG Enterprise hjelpe deg med å avgjøre hvordan du best bør håndtere skatt knyttet til avtalene for å oppnå dine vekstmål.

Fire kjerneområder for eierstyrte virksomheter

Fageksperter med mye erfaring

KPMG Enterprise er en tilgjengelig og relevant diskusjonspartner for eiere og ledere i familieeide foretak. Våre rådgivere har lang erfaring og kommer fra ulike bransjer. Vi kan tilby rådgivning og støtte fra eksperter med erfaring fra både norske og internasjonale virksomheter.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre.

Last ned PDF

Generasjonsskifte og skattekonsekvenser

“Charting a path for the future". – Skatteregimet for eierstyrte virksomheter.Download PDF (1.5 MB) ⤓