Med lidenskap for eierstyrte virksomheter

Lidenskap - det er det som driver gründere, familiebedrifter og raskt voksende virksomheter. 

Det er også hva som driver oss i KPMG Enterprise. KPMG Enterprise er et sett av tjenester spesielt tilpasset eierstyrte virksomheter. Våre engasjerte medarbeidere hjelper deg med å finne de beste løsningene for din virksomhet. For å oppnå dette kombinerer vi lokal kunnskap og erfaring sammen med innsikt og ekspertise fra vårt verdensomspennende nettverk.

Vår erfaring og kjennskap til eierstyrte virksomheter gjør at vi forstår at alle bedrifter har ulike utfordringer, spesielt eierstyrte virksomheter. Vi tilbyr derfor bistand i viktige faser som eierstyrte virksomheter kjenner seg igjen i. Enten det å starte opp en bedrift, vokse, forbedre virksomheten eller selge og planlegge et eierskifte så kan KPMG Enterprise bistå med løsninger tilpasset dine ønsker og behov.  

Fire kjerneområder for eierstyrte virksomheter


Familieeide virksomheter er unike

Det er viktig at de som forvalter verdier forstår den familieeide virksomheters særegenheter. For å støtte de ulike behovene til familieeide virksomheter, har KPMG opprettet et eget nettverk av rådgivere lokalt og globalt. Dette er dedikerte ressurser som tilbyr relevant informasjon og rådgivning spesielt tilpasset familieeide virksomheter.

KPMG jobber med seks kjerneområder (vekst, risikostyring, styring i styret og ledelsen, formuesforvaltning, generasjonsskifte og samt utvikling av ledere og neste generasjon) som vi mener familieeide virksomheter bør fokusere på for å tilfredsstille familien og selskapets interesser. Vi forstår at familiebedrifters er forskjellige fra andre ikke-familieeide selskaper, og at dette krever en tilpasset tilnærming.

Familieeide bedrifter

Erfarne fageksperter

Våre rådgivere har lang erfaring og kommer fra ulike bransjer. Vi kan tilby rådgivning og støtte fra eksperter med erfaring fra både norske og internasjonale virksomheter.