Attestasjonstjenester

Attestasjonstjenester

Hvordan sikre at tjenester du kjøper er sikker nok og at kvaliteten er tilfredsstillende? KPMG bistår med attestasjon.

Sørg for at dine leverandører har tilstrekkelig grad av sikkerhet og god kvalitet.

Med økende global konkurranse og økte kostnader har outsourcing av forretningskritiske funksjoner og prosesser blitt stadig mer vanlig. 

Den mest effektive og hensiktsmessig måten å sikre tilfredsstillende kvalitet er at en ekstern part utfører attestasjonstjenester. KPMG kan levere deg de tjenester du trenger og gi deg en slik attestasjon.

Både tjenesteleverandører og brukerorganisasjoner kan oppnå betydelige fordeler med SOC-rapportering (Service Organization Control). Brukerorganisasjoner får trygghet for de outsourcede sidene av virksomheten sin, mens tjenesteleverandørene oppnår umiddelbare gevinster:

  • Det blir færre avbrudd i forretningsdriften, ettersom det ikke lenger er nødvendig at en rekke brukerorganisasjoner utfører revisjoner.
  • Det interne kontrollmiljøet styrkes og blir mer finmasket som et resultat av uavhengige undersøkelser i forbindelse med attestering.
  • Et transparent kontrollmiljø skaper tillitt i markedet.
  • Løsninger tilpasset dine behov for attesteringstjenester.

Last ned vår brosjyre om attestasjonstjenester (pdf) for fullstendig oversikt. 

Ta kontakt