Børsnoterte- og finansforetak

Børsnoterte- og finansforetak

KPMG har lang erfaring med å levere fremtidsrettet og svært spesialiserte tjenester til børsnoterte virksomheter og finansforetak.

KPMG har lang erfaring med å levere fremtidsrettet og svært spesialiserte tjenester.

Vi står overfor en verden med raske endringer og transaksjoner på tvers av landegrenser. Selskaper må forholde seg til stadig strengere og mer detaljerte krav til finansiell rapportering og statlige reguleringer i kontinuerlig utvikling. Samtidig tiltar den operasjonelle kompleksiteten, risiko rundt finansiell rapportering øker, og stadig flere miljøer stiller krav til virksomhetens åpenhet. 

KPMG har lang erfaring med å leverer fremtidsrettet og svært spesialiserte tjenester til internasjonale virksomheter, konsern og børsnoterte selskaper. Vi hjelper ledelse og styrer med å gjennomgå informasjonen slik at alle eksterne interessenter kan stole på det som rapporteres.

KPMGs revisjon fokuserer på vesentlighet og risiko, med utgangspunkt i vår analyse av selskapets aktivitet og den risikoen virksomheten møter. Vi følger bedriften gjennom hele regnskapsåret, og en slik jevn dialog tjener både til å forsterke kvaliteten på vår revisjon og til å øke verdien for kunden. 

Revisjonen er løsningsorientert og tar de seneste IT-verktøy i bruk for å gi et så helhetlig bilde som mulig til toppledelse, styre og eiere - gjerne med klare forslag til forbedringer. Vår revisjon bidrar både til en effektiv kontrollstruktur og til troverdig intern og ekstern finansiell informasjon av høy kvalitet. Gitt det økende presset fra regulatoriske myndigheter, er vi også et hjelpemiddel for selskaper som vil overholde formelle regler.

Vi møter våre kunders behov med spesialiserte tjenester innen:

  • ekstern og intern revisjon, 
  • risk tjenester, 
  • notering og kapitalmarkedsspørsmål,
  • regnskaps problemstillinger - International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • miljøtjenester og rapportering om samfunnsansvar, 
  • gransking og forebyggende tjenester

Gjennom vårt Lead Partner Concept har selskapet tilgang til alle våre spesialister i over 150 land.

Ta kontakt