Risikoanalyser

Risikoanalyser

KPMG bistår med å utarbeide risikoanalyse ved å ha en systematisk tilnærming til de risikofaktorene som bedriftene står overfor.

KPMG bistår med å utarbeide risikoanalyse ved å ha en systematisk tilnærming til de ris...

KPMG bistår med å utarbeide risikoanalyse ved å ha en systematisk tilnærming til de risikofaktorene som bedriftene står overfor. Risikoanalysen bidrar til å minimalisere/ eliminere risiko for at bedriften blir utsatt for omdømmetap/ straffbare forhold, eller selv medvirker til straffbare forhold. 

Risikoanalysen kartlegger hvilke konsekvenser risikoen kan ha for bedriften, hvor sannsynlig det er at risikoene oppstår og hvilke korrigerende tiltak som kan iverksettes. En risikoanalyse vil derfor gi bedriften et godt grunnlag for å kunne ta strategiske beslutninger og iverksette relevante tiltak.
  
Risikoanalyse kan gjennomføres for å

  • Sikre at bedriften når vedtatte målsetninger
  • Sikre at regelverk og kvalitetskrav følges
  • Håndtere endringer og omorganiseringer 
  • Hindre uønskede hendelser som korrupsjon, sosial dumping, underslag m.m.

 

Ta kontakt