Kjøp og salg av virksomheter (M&A)

Kjøp og salg av virksomheter (M&A)

KPMG bistår i planlegging og gjennomføring av vellykkede transaksjoner i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter.

KPMG bistår i planlegging og gjennomføring av kjøp og salg av virksomheter.

KPMG jobber med både store bedrifter som skal kjøpe opp, diversifisere eller selge virksomhetsområder, samt mellomstore bedrifter som trenger en industriell partner for videre vekst, skal selges eller endre eierstrategi. I tillegg bistår vi private equity-aktører ved både kjøp og salg av porteføljeselskaper. Vi bistår også selskaper som søker egenkapitaltilførsel fra et fåtall finansielle eller industrielle investorer.

Kjøp av virksomhet

Oppkjøp gir mulighet for hurtig vekst i omsetning, geografisk nedslagsfelt og tjenestespekter. Vi bistår våre kunder i alle faser med prosjektledelse fra planlegging til gjennomføring og implementering. Våre tjenester inkluderer:

 • Utarbeiding av optimal vekststrategi basert på markedsstruktur, eierføringer og selskapets posisjon
 • Identifikasjon av målselskaper
 • Sondering og initiell kontakt
 • Forhandlinger, verdsettelse og buds strategi
 • Styring av prosessen frem til endelig oppgjør
 • Planlegging og gjennomføring av integrasjon

Salg av virksomhet

Gjennom å selge ut hele eller deler av virksomheten kan man kapitalisere opparbeidet verdi raskt og effektivt. Som rådgiver vil KPMG jobbe for å finne den riktige nasjonale eller internasjonale kjøperen i forhold til videreutvikling og høyest verdsettelse av objektet. Vi bistår med prosjektledelse gjennom hele prosessen og har følgende leveranser:

 • Definere optimal strategi for salgsprosessen
 • Verdivurdering av objektet som skal selges
 • Utarbeide salgs dokumentasjon
 • Identifisere og kontakte potensielle investorer/kjøpere
 • Forhandling med potensielle kjøpere og styring av prosessen frem til inngåelse av endelig avtale

Gjennom vårt globale M&A-nettverk sikrer vi den beste tilgangen til nasjonale og internasjonale partnerkandidater, lokal markedsforståelse og bred bransjeerfaring, og er aktøren som gjennomfører de fleste årlige globale transaksjoner.

Ta kontakt