ESG-agendaen utvikler seg raskt

Trenger du veiledning innen bærekraftstransformasjoner og bistand for å integrere miljømessig bærekraft, sosial rettferdighet og god selskapsstyring i din forretningspraksis?

Vi tilbyr tilpassede løsninger for å revitalisere forretningsstrategi, prosesser og bedriftskultur. Vårt mål er å sikre betydelige klimareduksjoner, ta tak i sosiale utfordringer langs verdikjeden, og forbedre operasjonell styring. Gjennom arbeidet gjør vi bærekraft til en grunnleggende del av din overordnede forretningsstrategi, og inkludert i alt fra investeringsbeslutninger og veksttilnærminger til leverandørvalg og interne belønningsmodeller.

Vi bruker en unik tre-stegs tilnærming bestående av "Discover, Design og Deliver". Vår prosess begynner med å etablere klare, fremtidsrettede mål for både kort og lang sikt, som for eksempel å oppnå netto nullutslipp innen 2050. Ved å gjøre bærekraft til en strategisk prioritet og identifisere nødvendige støtteprosesser, hjelper vi din virksomhet med å oppnå disse målene og sikrer at bærekraft er integrert i alle aspekter av forretningsstrategien, uansett bransje.

Tjenester

 • ESG-strategi og veikart 
 • ESG integrert i selskapsstrategi 
 • Operasjonalisering i driftsmodellen  
 • Implementering
 • ESG-verdiskaping

Veien mot nullutslipp

Klimaomstilling og veien til netto null er en vesentlig del av mange virksomheters transformasjonsreise. I KPMG har vi inngående kunnskap om prosessene knyttet til etablering av vitenskapsbaserte mål og den jobben som må gjøres for å videreutvikle klimaregnskap i tråd med å møte kravene fra Science-Based Target initiative (SBTi). Vi anbefaler at klimamål og planer for utslippsreduksjoner håndteres i sammenheng med klimarisiko. Ofte vil analysen og innsikten som kommer ut av vurderingene av overgangsrisiko være direkte relevant for arbeidet med planer og strategier for dekarbonisering og utslippsreduksjoner. Ved å i større grad bygge selskapets tilnærming til SBT og klimamål på en overordnet klimastrategi, gjør man det lettere å sikre virksomhetens posisjonering, konkurransekraft og regulatorisk etterlevelse av eksempelvis CSDDD og EU-taksonomien. På den måten blir din virksomhet en reell del av det grønne skiftet. Vi bistår også flere og flere virksomheter med å kartlegge deres påvirkning, risiko og muligheter, samt etablering av styringssystemer og måloppnåelse innen natur og biologisk mangfold.

Tjenester

 • Klima og dekarboniseringsstrategier
 • Klima og naturrisikoanalyser 
 • Klimaregnskap og utslippskartlegging 

Sirkulære forretningsmodeller

I verden i dag økes bruken av jordens ressurser eksponentielt, selv om tilgangen til jordens ressurser synker. En synkende tilgang til ressurser presser selskaper til å gjøre endringer, både i produksjon og forretningsutvikling. Selskapene må derfor ta i bruk sirkulære-prinsipper som transformasjonsverktøy slik at materialene i for eksempel et produkt kan separeres eller resirkuleres og dermed bli del av en ny verdikjede.
En sirkulær tankegang hjelper selskaper i å fornye, innovere og revurdere nye forretningsmuligheter. 

Tjenester

 • Sirkulære strategier
 • Sirkulære målinger (CTI)
 • Sirkulære krav i anskaffelser

Ta kontakt med våre ESG-spesialister

Vi har spesialister innenfor hele spekteret av ESG-tematikk