Om under 10 år vil det å legge frem et revidert bærekraftsregnskap og – prognoser være like naturlig som å rapportere finansiell informasjon

Tidligere har bærekraftsrapportering og attestasjon av bærekraftsopplysninger vært frivillig for de fleste virksomheter. Med EUs bærekraftsdirektiv CSRD, pålegges selskaper obligatorisk attestasjon av ESG rapporteringen med moderat sikkerhet. KPMG har bred erfaring med ESG attestasjon gjennom attestering av ESG rapporter for store, børsnoterte foretak. KPMGs attestasjonstilnærming er risikobasert og skreddersydd for selskapet for å sikre en god og effektiv prosess.

Mange selskaper velger å gjennomføre en pre-assurance av ESG rapporteringen. En pre-assurance fastsetter om de nødvendige forutsetningene er til stede for å gjennomføre attestasjon på selskapets ESG rapportering i fremtiden. Sluttproduktet er en rapport som inkluderer funn og observasjoner, slik at selskapet kan følge opp eventuelle gap før de obligatorisk attestasjon med krav om moderat sikkerhet i tråd med CSRD.

Tjenester

  • ESG-attestasjon på CSRD-rapporten 
  • ESG pre-attestasjon 
  • Attestasjon av EU-taksonomirapporten 
  • Attestasjon av klimaregnskapet

Ta kontakt med våre ESG-spesialister

Vi har spesialister innenfor hele spekteret av ESG-tematikk