Henter etterforsker fra Økokrim

KPMG satser tungt på kompetanse rundt bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Som et viktig ledd i denne satsingen har vi knyttet til oss tidligere økokrimetterforsker, Cathrine Pihl. 

Hun har tidligere jobbet med hvitvasking- og bedragerisaker og har også erfaring fra Europol. Nå skal hun bistå kunder med blant annet gransking av økonomiske misligheter og anti-hvitvasking.

Cathrine er en av 20 nye rådgivere som nå blir en del av det sterke fagmiljøet som jobber i grensesnittet mellom teknologi og digital kriminalitet. KPMGs Forensic-avdeling teller nærmere 100 ansatte med ulike bakgrunner og ekspertise innen gransking og compliance.

Cathrine Pihl

En voldsom økning digitale bedragerier

Kriminaliteten utvikler seg i en rasende fart og vi ser en voldsom økning innen digitale bedragerier.

– AI åpner opp for helt andre muligheter for bedragerne og det vil derfor være utfordrende å skulle bekjempe denne typen kriminalitet i sin helhet, sier Cathrine.

Hun mener vi er nødt til å jobbe mer forebyggende og understreker at næringslivet har en vel så viktig rolle i dette som store offentlige aktører. – Nå ser jeg frem til å fortsette å jobbe med samfunnsoppdraget innenfor nye rammer.

Økning i kompleksitet krever sterkere beredskap

Trygve Aandstad er direktør i KPMG Forensic og en av Cathrines nye kollegaer. Han forteller at nasjonale trusselvurderinger peker på behov for nye tiltak mot hvitvasking og bedragerier – ikke minst som følge av trender og utviklinger som kommer med den digitale utviklingen.

– For at vi skal kunne fortsette å tilby kvalitetstjenester innen forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet må vi ha nytenkende, kunnskapsrike og erfarne folk med på laget. Her er jeg sikker på at Cathrines nasjonale og internasjonale erfaring og personlige «drive» vil være en kjemperessurs for KPMG og ikke minst for kundene våre. 

Fokus på granskingsmetodikk

Advokatforeningen har kommet med nye retningslinjer som gir de som blir gransket rett på innsyn og uttalelser i granskingsprosesser.

– Det gjør at private granskinger får større rettssikkerhet, og da må vi ha folk på laget som kan mye om granskingsmetodikk. Slik kan vi sikre at vi hele tiden gir kundene våre høy verdi i alle ledd, sier Trygve.

Partner i KPMGs granskingsavdeling, Erik Arvnes er enig og peker på at rettighetsorientert prosess og integritet i faktagrunnlaget er avgjørende viktig. 

– Det gjelder både informasjonen vi henter inn og ivaretakelse av de involverte. Derfor har vi målrettet rekruttert Cathrine som har denne viktige erfaringen og kompetansen. Hun styrker laget og tilfører tverrfaglig dybde til granskingsteamet vårt, sier han.

Rekrutteringene slutter ikke her – KPMG har gjort flere gode signeringer de siste ukene, og granskingsteamet ser frem til å ta imot solide kapasiteter både i Oslo og Trondheim i løpet av vinteren og våren 2024.