Hva er status for Åpenhetsloven i norsk næringsliv?

KPMG har analysert 100 virksomheters redegjørelser og hvordan de rapporterer om sine aktsomhetsvurderinger lovens første virkeår.

I henhold til åpenhetsloven skal omfattede virksomheter redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger innen 30. juni hvert år. 

Med enkelte unntak av god praksis, rapporterer de fleste virksomhetene at de har brukt mest tid på skrivebordsarbeid og risikovurderinger, og mindre tid på oppfølging av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ute i feltet, for dem dette angår.

Noen av våre funn:

  • 8 % hadde ikke publisert noen redegjørelse.
  • De fleste virksomhetene rapporterte om potensiell risiko i sine bransjer og leverandørkjeder, men få virksomheter knytter risiko direkte til egen virksomhet eller leverandørkjede.
  • De fleste virksomhetene viser til at de følger OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger, men få virksomheter rapporterte om konkrete tiltak og effekter for arbeidstakere i lokale eller globale verdikjeder.
  • 50 % dekket ikke faktiske brudd med anstendige arbeidsforhold eller menneskerettigheter. I 25 % av tilfellene var dette uklart.
  • Få virksomheter rapporterte om hvordan de har bidratt til gjenoppretting av brudd.
  • Mange rapporter var vanskelig å finne og skrevet med et lite tilgjengelig akademisk språk.
  • Få virksomheter rapporterte at de involverte interessenter i sine aktsomhetsvurderinger (f.eks. representanter for sårbare grupper).

Se KPMGs undersøkelse av redegjørelser etter åpenhetsloven:

Spørsmål til rapporten? Ta kontakt