Med insentiver for å ta i bruk grønn energi er det enda flere som jobber for å nå klimamålene

Vi lever i en verden der det å oppnå nullutslipp er et av de viktigste sosiale, politiske og økonomiske målene for nasjoner og virksomheter

KPMG-undersøkelsen Taxation of Windpower gir et overblikk over beskatningen av vindkraft i 40 foregangsland innen investeringer i, og bruk av vindkraft. Siden forrige undersøkelse ble publisert, har 11 nye land blitt inkludert i undersøkelsen. Alle er viktige vindkraftprodusenter og i tillegg inkluderes et par land med potensiale for å bli store, fremtidige produsenter gjennom investeringer i offshore-vind.

Vindkraft er en industri i rask vekst, og i en tid hvor flere og flere bransjer og markeder ser etter nye måter å redusere fossilutslipp på, forventes produksjonen å øke.

Grunnet de høye strømprisene vi nå opplever, har flere land nylig introdusert skatter på fornybar strømproduksjon. Kompensasjon i form av lokale skatter har til formål å sikre støtte fra lokale myndigheter som er rammet av konstruksjon og drift av havvindparker. Ofte oppnås dette gjennom eiendomsskatt.

Beskatning av vindkraft i Norge – et overblikk

  • Norske vindkraftselskaper har en skatt på 22 % av nettoresultatet, i prinsippet fastsatt i henhold til ordinære skatteprinsipper som også gjelder andre selskaper. Det finnes imidlertid noen gjeldende spesielle bestemmelser.
  • Avskrivninger: Fra slutten av 2021 ble de tidligere gunstige avskrivningsreglene faset ut, og vindkraftinvesteringer opprettet etter 2021 er underlagt ordinære avskrivningsregler.
  • Eiendomsskatt: Lokale myndigheter kan innføre eiendomsskatt på mellom 0,2 til 0,7 % av eiendommens skattepliktige verdi. Hver kommune står fritt til å bestemme om det påføres eiendomsskatt.
  • Produksjonsavgift: Inntil nylig fantes det ikke noe spesielt skatteregime for vindkraftproduksjon i Norge. I 2022 innførte Regjeringen produksjonsavgift på vindkraftproduksjon på land. I 2023 ble produksjonsavgiften økt fra NOK 0,01 til NOK 0,02 per kWh.
  • Grunnrenteskatt: I slutten av 2022 foreslo Finansdepartementet en helhetlig skattemodell for vindkraft på land, der det ble foreslått innføring av grunnrenteskatt med virkning fra regnskapsåret 2023. Høringsfristen var 15. mars 2023.
  • Naturressursskatt: For å sikre at lokale fylker og kommuner får en rettferdig del av verdien som skapes fra vindkraftutnyttelse på land, er det foreslått en omfordeling til kommunesektoren gjennom en naturressursskatt på 0,013 NOK per KWh. Naturressursskatten er foreslått ilagt grunnrenteavgiftsbelagte vindparker fra 1. januar 2023.
  • Norge har ingen operative havvindparker koblet til strømnettet, og heller ingen under konstruksjon. Regjeringen har imidlertid ambisjoner om å lokalisere områder egnet for 30 GW havvind innen 2040. Det forventes at områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord vil bli åpnet høsten 2023.