Siste utgave av KPMGs Nordic Deal Trend Report gir unik innsikt i M&A-aktiviteten for fjerde kvartal 2022.

Selv med et utfordrende halvår bak oss med tanke på renteøkninger, inflasjon og svake finansmarkeder ble det annonsert 2,424 M&A transaksjoner i Norden i 2022.

I Norge var antallet 487, fordelt på 288 i første halvår og 199 i andre halvår. Til sammenligning ble det annonsert 228 i andre halvår i fjor.

Vi er forsiktig optimistiske og tror aktiviteten i markedet kommer til å stabilisere seg rundt de nivåene vi har sett det siste halvåret, selv om det er lite som tyder på at vi kommer til å nå samme nivå som i de to siste årene.