KPMGs Survey of Sustainability Reporting 2022 (SSR) er klar!

Undersøkelsen gir en detaljert oversikt over de globale trendene for bærekraftsrapportering.

Årets undersøkelse er den 12. i rekken og den mest omfattende hittil.

Hovedkonklusjonen i årets SSR-rapport er delt. Samtidig som flere av verdens ledende selskaper har blitt bedre på klimarapportering, er det helt nødvendig med ytterligere fremgang på nøkkelområder innenfor bærekraft og ESG. 

– Årets SSR-rapport gir verdifull innsikt til CEOs, styrer og selvfølgelig alle fagpersoner som jobber med bærekraft.. 

Et av målene med årets rapport er å støtte de som har ansvar for bærekraftsrapportering. 

– I tillegg til data og statistikk inneholder årets SSR-rapport også konkrete råd til beslutningstagere og næringslivsledere. 

Vil du snakke med en ekspert på bærekraftsrapportering?

Ta kontakt med Carl Christian Christensen i dag, så setter han deg i kontakt med spisskompetansen du trenger.

Underslår biomangfold

SSR-rapporten er bygget på data fra mer enn 5800 selskaper i 58 land. De siste funnene fra KPMG viser blant annet at

  • bærekraftsrapportering vokser jevnt og trutt. I dag oppgir 79 prosent av verdens ledende selskaper at de leverer bærekraftsrapporter.
  • selskaper som rapporterer karbonreduksjonsmål har en markant forbedring, men tiltakene er fortsatt kommer for tregt på relaterte områder. For eksempel anerkjenner mindre enn halvparten av selskapene tap av biologisk mangfold som en risiko.
  • mindre enn halvparten av verdens største selskaper rapporterer på S-en (social) og G-en (governance) innenfor ESG.

I rapporten gir KPMGs team av bærekraftsekspert en rekke råd og anbefalinger, blant annet at selskaper bør gjøre bedre bruk av data og innsikt for å drive endring I riktig retning og dokumentere hva som er blitt gjort.

Bør ta grep

Rapporten peker også på at nye og strengere ESG-krav er med på å påvirke samtalene i styrerommet. Næringslivsledere blir nødt til å løfte ESG opp på et strategisk nivå. 

KPMG-rapporten skisserer konkrete tiltak som bedrifter kan sette i verk for å bli bedre på bærekraftsrapportering. Hovedpunktene er blant annet å

  • sørge for god forståelse av forventninger fra eiere og interessehavere
  • innlemme vesentlighetsvurderinger i rapporteringen

  • tilpasse rapporteringen til obligatoriske eller frivillige rammeverk

  • investere i ikke-finansiell datahåndtering av høy kvalitet

  • forstå hvilken påvirkning klimaendringer og sosiale utfordringer har på næringslivet

KPMG forventer at presset for å rapportere ikke-finansiell informasjon kommer til å øke ytterligere etter hvert som regelverket utvikler seg. Ved å ta grep nå kan bedrifter ta velinformerte valg og posisjonere seg for morgendagens næringsliv.