Hva innebærer egentlig åpenhetsloven?

Den nye åpenhetsloven gjør at 8 800 norske bedrifter har fått informasjonsplikt og krav til aktsomhetsvurderinger.

KPMGs eksperter ser at en rekke virksomheter kan tilpasse eksisterende praksis, mens andre har en lenger vei å gå for å etterleve loven.

ESG-ekspertene Henrik Mollatt og Dragana Kulovic leder KPMGs arbeid med åpenhetsloven. De hjelper virksomheter gjennom prosessen for å imøtekomme kravene i loven og OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger. 

– Vi anbefaler å starte arbeidet med å integrere og gjennomføre aktsomhetsvurderinger, og å dokumentere disse prosessene, sier Henrik Mollatt. 

Sammen har de satt opp en liste med syv grep som norske CEOs bør se nærmere på for å lykkes i arbeidet. 

– Dette er konkrete råd som bidrar til å føre videre arbeid i riktig retning, forklarer Henrik.

Det er viktig å prioritere riktig!

Sannsynligvis rekker du ikke over alt. Da må du prioritere. Henrik og Dragana har ekspertkompetanse på åpenhetsloven og hjelper deg gjerne videre.

Vi hjelper til med forankring, utvikling og gjennomføring av aktsomhetsvurderingene, og knytter de opp mot den overordnede forretningsstrategien.

Våre rådgivere hjelper deg med å få på plass gapanalyser, prosess- og verktøyutvikling, risikovurdering- og håndtering innenfor alle trinn av aktsomhetsvurderinger.  

Så hvor bør du begynne?

Henrik Mollatt og Dragana Kulovic forklarer hvordan du kommer i gang. 

Her er våre beste tips:

 
  • Sjekk styringsdokumentene: Du trenger en policy, og ansvarliggjørende systemer, for å gjøre aktsomhetsvurderinger på menneske- og arbeidstakerrettigheter
  • Sørg for at dette arbeidet blir operasjonalisert.
  • Gjør risikovurdering, både i egen virksomhet og i leverandørkjeden.
  • Kartlegg aktører der risikoen for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter er høy.
  • Legg planer for å håndtere risikoen du har identifisert: Du trenger en verktøykasse av tiltak som opplæring, sertifiseringer eller prosjektdeltagelse.
  • Vær åpen om hvilke risikoer du har prioritert og hvilke tiltak du har satt i gang.
  • Finn samarbeidspartnere i egen bransje. Bransjeinitiativer og flerpartsorganisasjoner er ofte effektive plattformer.
Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Henrik Mollatt

Henrik Mollatt

Henrik Mollatt

Dragana Kulovic

Thale Bjørnå

Thale Bjørnå

 Associate / Advokatfullmektig 

thale.bjorna@kpmg.no

+47 412 01 799