Dette er andre del av en serie artikler som tar for seg KPMGs Powered-rammeverk, og hvordan vi kan bistå din bedrift med å imøtekomme dagens og fremtidens utfordringer. Tidligere har Powered Enterprise blitt belyst.

KPMG Powered Enterprise er et rammeverk for forretningstransformasjon som kombinerer dyp bransjekunnskap, global leveringsevne og skyteknologi. Løsningen bruker Microsoft Dynamics 365 for å støtte opp om transformasjonen og endringen i forretningsprosessene.

Den fremtidige økonomifunksjonen krever de nyeste dataene, levert i sanntid, for å hjelpe deg med å ta umiddelbare beslutninger. Powered Finance når utover effektivitetsgevinster fra tradisjonelle finansrelaterte oppgaver ved å bruke automatisering, prediktiv analyse og kognitiv læring for å utvide finansrollen.

Powered Finance gir bevisene og støtten du trenger for å svare på utfordringene som en moderne funksjon står overfor, for eksempel:

  • Hvordan skal økonomifunksjonen vår endres for å øke virksomhetens smidighet?
  • Hvordan kan økonomifunksjonen gi høyere verdi til større del av virksomheten?
  • Hvordan kan jeg hjelpe medarbeidere å omfavne forandringen?
  • Hvordan får jeg mer verdi av dataene mine og begynner å dra nytte av neste generasjon teknologi?
  • Hvordan gir jeg innsikt og kontroll for å overvåke bredere innovasjon og transformasjon?
Modell: Powered Enterprise

Hvorfor transformere finansfunksjonen med Powered Enterprise?

En finansfunksjon transformert av Powered Finance kan levere:

  • 45 prosent kutt i generelle regnskapskostnader
  • 15 prosent forbedring i arbeidskapital
  • 50 prosent reduksjon i manuelle avstemminger.

KPMG-firmaer har hjulpet finansavdelinger over hele verden med å skape ny verdi i organisasjonen sin ved å implementere den nyeste teknologien og ledende praksis. Powered Finance er den resultatdrevne transformasjonsløsningen som tar en pragmatisk og velprøvd tilnærming til å forberede virksomheten din for fremtiden. Denne løsningen muliggjør rask transformasjon og tar sikte på å få maksimal verdi fra flyttingen til skyen. Med Powered Finance kan du inspirere og styrke folk og partnere til å omfavne forandring og overgang til en ny måte å jobbe på. 

Gå rett til ledende praksis

KPMG Powered Finance aktivert av Microsoft Dynamics 365 gir en bevist måloperasjonsmodell som definerer den beste måten du kan jobbe i fremtiden. Det gjør det på tvers av alle de seks viktigste lagene i økonomifunksjonen din:

Modell: Microsoft D365

Kontakt oss